Kyläkaupoissa asioivat tyytyväisiä

Tuoreen selvityksen mukaan kyläkaupassa asioivat ovat tyytyväisiä kauppaansa. Erityisen tyytyväisiä kyselyyn vastanneet olivat palveluun ja itse kauppaan.

talous

Sen sijaan tuotevalikoimaan ja hintojen kilpailukykyyn toivottiin parannuksia.

Myös lisäpalvelut olivat toivomuslistalla. Eniten toivottiin lääkkeiden myyntiä muun kaupan oheen. Muista lisäpalveluista suosikkeja olivat Alko, Veikkauspiste, Posti ja lahjatavaroiden myynti.

Kyselyyn vastanneista liki 70 prosenttia asioi kyläkaupassaan useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin. Kaksi kolmesta hankkii kyläkaupastaan vähintään puolet kaikista päivittäistavaraostoistaan.

Kyselyyn vastasi tammikuussa liki 1 260 kyläkauppojen asiakasta. Kyläkauppiaat uskovat tulevaisuuteen Kyläkaupan tulevaisuudennäkymät ovat myös kauppiaiden mukaan vähintään kohtuulliset. Useimmat kauppiaat uskovat, että asiakaskuntaa riittää ja oma kauppa säilyy elinkelpoisena ainakin seuraavat viisi vuotta. Tulokset ovat Päivittäistavarakauppa ry:n Elinvoimaa kylille -hankkeesta ja siihen sisältyvästä kyläkauppatutkimuksesta. Kaikkiaan Suomessa on noin 600 kyläkauppaa.

Lähteet: YLE24