VR salaa vaarallisten aineiden reittitiedot

VR on määrännyt vaarallisia aineita kuljettavien junien reittitiedot salaisiksi, kertoo Keskisuomalainen.

Kotimaa

Lehden haastatteleman VR:n turvallisuusjohtajan Yrjö Poutiaisen mukaan salaaminen perustuu yhtiön turvallisuussuunnitelmaan, jollainen tuli pakolliseksi viime kesäkuussa, kun laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta muuttui.

Varkauksien, väärinkäyttöjen ja terrorismin torjuntaan tähdätty uusi laki ei kuitenkaan velvoita salaamaan reittitietoja.

VR kuljettaa vuosittain noin viisi miljoonaa tonnia vaarallisia aineita. Luku on melkoinen; Suomi tuottaa tavallista yhdyskuntajätettä alle puolet tuosta määrästä.

Suurin osa lasteista sisältää polttonesteitä, mutta mukana on mm. myös räjähteitä, kaasuja ja syövyttäviä aineita. Radioaktiivisia tai tartuntavaarallisia aineita VR ei ole viime vuosina kuljettanut.

Eniten vaarallisia aineita kuljetetaan Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Suurin osa räjähteistä liikkuu Hangon ja Kokkolan välillä.

Lähteet: YLE24