Eliniässä suuria alueellisia eroja

Suomalaisten eliniässä on suuria alueellisia sekä koulutus- ja kielitaustaan liittyviä eroja, kertoo YLEn Radion tiedeuutiset.

Kotimaa

Kansanterveyslaitoksen mukaan Pohjanmaalla, länsirannikolla ja Ahvenanmaalla miesten elinikä on keskimäärin viisi vuotta pidempi kuin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Naisten kohdalla ero jää pariin kolmeen vuoteen.

Pitkän koulutuksen saaneet miehet elävät keskimäärin kuusi vuotta pidempään kuin peruskoulutuksen saaneet. Naisilla vastaava ero on kolme vuotta.

Ruotsinkieliset miehet elävät 2 - 3 vuotta pidempään kuin suomenkieliset, ruotsinkieliset naiset taas noin vuoden pidempään kuin suomenkieliset.

Naisten elinikä on keskimäärin seitsemän vuotta pidempi kuin miesten.

Radion tiedeuutisten haastattelema Kansanterveyslaitoksen ylilääkäri Seppo Koskinen vakuuttaa, että elinikään voi vaikuttaa. Esimerkiksi elintapoja muuttamalla voi lisätä elinvuosiaan. Koskinen kehottaa vähentämään alkoholinkulutusta ja tupakointia.

Keinot elinvuosien lisäämiseksi ovat muutoinkin tuttuja. Koskinen mainitsee myös liikunnan, terveellisen ravinnon ja sosiaalisten suhteiden merkityksen. Näillä on suuri vaikutus esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien välttämisessä.

Suomalaiset naiset elävät keskimäärin 82-vuotiaiksi ja miehet 75-vuotiaiksi. Jos nykyiset kuolinriskiä lisäävät tekijät voitaisiin minimoida, eläisivät suomalaismiehet Koskisen mukaan noin 80-vuotiaiksi ja naiset 85-vuotiaiksi.

YLEn Radion tiedeuutiset

Lähteet: YLEn tiedeuutisten artikkeli