Päivähoitomenoissa suuria eroja

Kuntien päivähoitomenoissa on suuria eroja, kertoo Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen selvitys.

Kotimaa

Kun palveluratkaisuja, olosuhteita ja satunnaistekijöitä ei eritellä, vuonna 2004 kalleimmassa kunnassa lapsen yhden päivän hoitokulut olivat nelinkertaiset halvimpaan verrattuna.

Tehokkaimmin palvelun tuottaa Pudasjärvi. Jos kaikki kunnat pääsisivät samalle tasolle, päivähoitomenot alenisivat Suomessa noin 260 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 päivähoitoon kului koko Suomessa 1,6 miljardia euroa.

Suurimmillaan tehokkuusero kuntien välillä oli 40, ja keskimäärin 17 prosenttia.

Tutkimus ei kuitenkaan mittaa hoidon laatueroja, mikä voi osin selittää suurta vaihtelua.

YLE24