Sopivan tekniikan puute ongelma

Suomi täyttää varsin pitkälle Itämeren suojelukomission eli Helsinki-komission vaatimukset onnettomuuden torjunnassa. Puutteita on kemikaalivahinkojen torjunnassa sekä öljyvahinkojen torjunnassa jääoloissa.

kulttuuri

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n ympäristövahinkoyksikön päällikkö Kari Lampela sanoo, että puutteet johtuvat pitkälti siitä, ettei toistaiseksi ole olemassa sopivaa tekniikkaa.

Toistaiseksi ei ole olemassa laitteita, joilla torjutaan suuria öljyvahinkoja jääolosuhteissa. Lampelan mukaan Suomi on kärkimaita öljyvahinkojen torjunnan kehittämisessä jääoloissa, mutta tällä hetkellä Suomellakin on tekniikkaa ainoastaan pienten öljyvahinkojen torjumiseen jääolosuhteissa.

Tämä keväänä Porvoon edustalla testataan uutta suomalaista jääoloihin soveltuvaa öljynkeräyslaitetta; mukaan on saatu yhteistyökumppaneita muista pohjoisen pallonpuoliskon maista.

Kemikaalien keräämisessä ongelmana on aineiden erilainen käyttäytyminen; jotkut kemikaalit uppoavat, jotkut sekoittuvat veteen, jotkut kelluvat, jotkut haituvat. Kaikkein tuhansien kemikaalien torjuntaan sopivaa tekniikkaa tuskin saadaan kehitettyä.

Yhtä alusta ollaan vaihtamassa uuteen Ympäristöministeriö odottaa, että hallituksen lisäbudjettiin saataisiin tänä keväänä tilausvaltuudet uuden monitoimialuksen hankintaan. Alun perin haviteltiin raskasta jäänmurtajaa, joka olisi soveltunut öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan. Tarjoukset ylittivät kuitenkin 134 miljoonan euron tilausvaltuudet. Lopulta päädyttiin 30 - 40 miljoonan euron monitoimialukseen, joka korvaisi merivoimien Hylkeen vuonna 2008. Suomi on hajauttanut öljyntorjuntaaluksensa ja öljyntorjuntatarvikkeiden varastonsa pitkin rannikkoa Kotkan ja Oulun välille. Öljyntorjuntakalusto Itämeren maissa (siirryt toiseen palveluun) Hyvä kalusto ei auta myrskyssä Edes hyvä kalusto ei auta, jos keli merellä on huono. Kovassa myrskyssä ja aallokossa torjuntatöihin ei päästä ja öljy tulee rantaan. Silloin vaihtoehdoksi jää öljyn kerääminen rannoilta. Viranomaisten lisäksi öljyntorjuntajoukkoja Maailman luonnonsäätiöllä WWF:llä. WWF:n öljyntorjuntajoukoilla on tekstiviesti-hälytysjärjestelmä. Sen avulla pystytään öljyonnettomuuden sattuessa nopeasti hälyttämään apuun vapaaehtoiset, joita on tällä hetkellä jo noin 3 100. Asevelvollisuuslain uudistamiseen liittyy ehdostus, jonka mukaan asevelvolliset ja reserviläiset voivat saada määäryksen antaa virka-apua luonnononnettomuuksissa sekä esimerkiksi öljyturmissa, joissa tarvitaan suuria määriä ihmisiä hitaaseen ja vaivalloiseen käsityöhön. Suomelta puuttuu hinaus- ja palokalustoa Kari Lampelan mielestä Suomella ja muilla Itämeren mailla saisi olla vielä nykyistä enemmän hätähihaus- ja palosammutuskalustoa. Lähtövalmiudessa oleva hinaaja olisi kallis, mutta esimerkiksi Britanniassa sellaisia on käytössä. Lisäksi Lampela ehdottaa, että Itämeren maiden tulisi ottaa käyttöön tankkereiden saattohinausjärjestelmä. Järjestelmässä erikoisrakenteiset voimakkaat hinaajat saattavat tankkeria sataman ja avomeren välillä ja pystyvät tarvittaessa ohjaamaan vaikeusiin joutuvaa laivaa. Neste on jo aloittanut saattohinauksen vapaaehtoisesti. Ajantasaista tietoa kuljetuksista puuttuu VTT:n selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Itämeren alueen kemikaalikuljetuksista ei tällä hetkellä ole riittävästi ajantasaista ja nopeasti hyödynnettävää tietoa. Lisätietoja tarvittaisiin muun muassa satamien kautta kuljetettavista kemikaaleista ja niiden määristä, aineiden ominaisuuksista, kemikaalien oikeasta käsittelystä ja kuljetusreiteistä. Lisäksi satamien valmiuksissa antaa nopeasti tarvittavia tietoja on suuria eroja. Onnettomuustilanteissa tiedonpuute saattaa ratkaisevasti viivyttää torjuntatoimia. Tiedonsaannin ongelmia lisää se, että kemikaaleja koskevia tietoja pidetään usein luottamuksellisina eikä niitä haluta julkisiin rekistereihin. Lisäksi kemikaali käsitteenä ymmärretään eri tavoin eri maissa. Kari Nissinen, YLE24 (siirryt toiseen palveluun) Herkkä Itämeri ei kestä suurta öljyonnettomuutta (siirryt toiseen palveluun) Itämerellä vähän turmia liikennemäärään verrattuna (siirryt toiseen palveluun) Öljyntorjunnassa puutteita Venäjällä ja Baltiassa (siirryt toiseen palveluun) Lähteet: (siirryt toiseen palveluun)Suomen ympäristökeskus (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun)VTT (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun)WWF (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: UUTISTAUSTOJEN OTSIKKOSIVU