Suomalaisista kirjaklassikoista tehdään selitysteoksia

Suomalaisen kirjallisuuden seura aloittaa suomenkielisen kirjallisuuden klassikoiden tieteellisten editioiden toimittamisen. Hanke toteutetaan yhteistyönä eri yliopistojen kirjallisuudentutkijoiden kanssa. Ensimmäiseksi käydään Aleksis Kiven Nummisuutarien kimppuun.

kulttuuri

Tarkoitus on keskittyä suomalaisen kirjallisuuden klassikkoihin kuten Eino Leinon, Minna Canthin ja Otto Mannisen tuotantoon.

Vastaavia tutkimus- ja julkaisuhankkeita on tehty suomalaisesta kirjallisuudesta vasta vähän. Suomen kirjallinen traditio on ollut niin nuorta, että tekstien selittämiseen ja taustoittamiseen ei ole ollut tarvetta.

Kriittinen editio koostuu tieteellisesti tarkistetusta perustekstistä ja selityksistä, joissa avataan sanojen merkityksiä sekä kirjallisen teoksen historiallista ja kirjallisuushistoriallista taustaa. Editioon voi kuulua myös käsikirjoitusversioita ja painettujen laitosten vertailua.

Ruotsinkielisestä kirjallisuudesta on kriittisiä editioita toimitettu jo vuosikymmenien ajan. Alkuperäisiin lähteisiin perustuvat laitokset J. L. Runebergin teksteistä saatiin valmiiksi tänä vuonna. Zacharias (Sakari) Topeliuksen koottujen teosten toimitustyö taas alkoi viime vuonna. Radion kulttuuriuutiset