Kartanolinnan reitit hahmottuvat pienoismallia kosketellen

Museovirasto haluaa parantaa erityisryhmien mahdollisuuksia tutustua myös vaikeasti saavutettaviin kulttuurikohteisiin. Esimerkiksi näkövammaiset voivat pian tutustua Louhisaaren kartanolinnan rakennuksiin sekä puistoon kosketeltavan pienoismallin avulla.

kulttuuri

Turun lähellä sijaitseva Louhisaaren kartanolinna on Museoviraston pilottikohde.

Kartanolinnan keraaminen pienoismalli on tarkoitus sijoittaa linnan puistoon kaikkien kosketeltavaksi. Mutta miten korkealle pienoismalli tulisi sijoittaa, jotta siihen yltäisivät sekä lapset että esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvat? Entä mikä olisi pienoismallille sopiva kallistuskulma?

Muun muassa näitä seikkoja pohtivat kartanolinnan puistossa prototyypin äärellä Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n edustajat yhdessä Museoviraston väen ja pienoismallin suunnittelijoiden kanssa.

Louhisaaren pienoismalli on konkreettinen esimerkki siitä, miten kulttuuriperintökohteiden saavutettavuutta parannetaan museoalan ja vammaisjärjestöjen yhteistyönä. Museovirastolle on tärkeätä saada kehitysideoita suoraan itse käyttäjiltä.

–Palautetta onkin tullut esimerkiksi siitä, miltä pinnat tuntuvat ja kuinka erottuvia ovat pisteet, mitkä puistokujanteet ovat olennaisia ja löytääkö tämän perusteella kahvilaan, kertoo koordinaattori Tapani Sainio.

Prototyyppiä testannut Anna Heikkola kiittelee, että pienoismalli auttaa hahmottamaan kartanolinnan ja sen ympäristön kokonaisuutena.

–Rakennusten pienoismalli kertoo myös yksityiskohdista: kattojen muodoista ja hienosta yhtenäisestä sisäpihasta rautaportin takana.

Saavutettava pilottihanke

Louhisaaren kartanolinnan pienoismalli on osa laajempaa saavutettavuushanketta. Sen tavoitteena on löytää tapoja, joilla esimerkiksi näkö- ja kuulovammaiset sekä muut erityisryhmät voivat nauttia kulttuurista. Museoviraston vetämässä hankkeessa on mukana viisi Euroopan unionin maata.

Louhisaari valikoitui suomalaiseksi pilottikohteeksi muun muassa mittavan kulttuurihistoriallisen arvonsa vuoksi. 1600-luvulta peräisin oleva kartanolinna on myös poikkeuksellisen haastava esteettömyyden kannalta.

–Linnassa on kolme kerrosta, eikä sinne voi rakentaa hissiä. Nyt tässä hankkeessa mietitään niitä ratkaisuja, millä tavalla esteettömyyttä voitaisiin parantaa. Ajatuksena on, että täällä tehtyjä toimenpiteitä voitaisiin monistaa muihinkin museoihin, kertoo Tapani Sainio.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta on tullut Suomessa yhä merkittävämpi tavoite. Museovirastokin aikoo panostaa saavutettavuuden parantamiseen Louhisaaren kartanolinnan lisäksi myös muissa kohteissaan.

Lähteet: Radion kulttuuriuutiset