Hyppää sisältöön

Asuntojen kuntotarkastuksissa eroja

Asuntojen kuntotarkastusraporttien sisältö ja laajuus vaihtelee, kertoo tuore tutkimus.

Raporttien yksi keskeisin ongelma on asunnon ja kiinteistön kuntoa koskevien nimikkeiden sekava käyttö.

Ongelmia ovat myös tarkastusten rajausten puutteellinen kuvaaminen, kohteen kunnosta tehtyjen havaintojen puuttuminen sekä raporttiin kirjattujen tietojen lähteen ilmoittamatta jättäminen.

Raportin havaintojen epävarmuustekijät tulisi kertoa kuluttajalle selvästi ennen kuntotarkastussopimuksen tekemistä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö teetti tutkimuksen Teknillisellä korkeakoululla.

Kuluttajaneuvojatkin näkevät ongelmia

Myös kuluttajaneuvojat pitävät raporttien vaihtelevuutta ongelmana.

Yleisimmät kysymykset koskevat asuntojen kuntoa selvittävien palvelujen käsitteitä, tarkastusten vaikutusta myyjän ja ostajan vastuisiin sekä tarkastajan vastuuta palvelustaan.

Kuluttajaneuvojien mielestä standardoidut sopimuslomakkeet voisivat ehkäistä epäselvyyksiä, jotka koskevart laskutusta ja palvelun sisältöä.

Asuntojen kuntotarkastuksia tilataan erityisesti omakotitalojen sekä erillis-. pari- ja rivitalojen myynnin yhteydessä.