1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tutkimus: Toiset vangit ja vartijat nimittelevät maahanmuuttajavankeja rasistisesti

Maahanmuuttajavangit kohtaavat rasismia suomalaisissa vankiloissa. Sosiologi Helena Huhta on tutkimuksissaan etsinyt erityisesti vankiloissa esiintyviä ongelmakohtia, joita maahanmuuttajavangit kohtaavat.

Kuva: Yle

Maahanmuuttajavankien määrä on kasvanut vankiloissa sitä mukaa, kun maahanmuuttajien osuus Suomessakin on lisääntynyt. Tältä osin vankiloiden arki on muuttunut viimeisten 20 vuoden aikana.

Sosiologi Helena Huhta on tutkinut maahanmuuttajavankien oloja suomalaisissa vankiloissa. Hän on tutkimuksissaan pyrkinyt löytämään rasistisia toimintatapoja ja tilanteita, joissa etninen yhdenvertaisuus ei täyty.

- Rasismia esiintyy kyllä. En sano, onko sitä paljon tai vähän, koska se määre ei ole niin yksinkertainen. Tutkittavistani arabi- tai afrikkalaistaustaisista vangeista kaikki olivat kokeneet rasismia vankilassa.

Huhdan tutkimusten mukaan maahanmuuttajavangit kokevat rasismia toisten vankien puolelta, mutta myös vartijoiden puolelta. Kantasuomalaiset vangit ovat nimitelleet ja uhkailleet maahanmuuttajavankeja. Vartijoiden puolelta maahanmuuttajavangit ovat kokeneet myös rasistista nimittelyä, joskin vartijoiden rasismi ei ole niin vakavaa kuin muiden vankien.

- Tässä tilanteessa ei ole järkevää lähteä etsimään rasisteja tai etsimään syyllisiä, vaan tärkeämpää olisi tunnistaa rasistisia toimintatapoja ja ajattelutapoja, ja pyrkiä etsimään niihin positiivisempia toimintamalleja.

Kieliopetukselle olisi tarvetta

Huhta korostaa, että hän ei leimaa koko vankeinhoitolaitosta rasistiseksi. Suomessa on otettu jo hyvin paljon maahanmuuttajavankien erityistarpeita huomioon, mutta vielä löytyy ongelmakohtia, joihin pitäisi Huhdan mukaan puuttua.

Ongelmia esiintyy esimerkiksi maahanmuuttajavankien asumisoloissa. Maahanmuuttajavangit asuvat muita enemmän suljetuilla osastoilla. Myös kieli on ongelma.

- Meidän vankiloissa asuu sellaisia vankeja, jotka eivät osaa yhtään suomea. Jos informointi on pelkästään suomen kielellä, ovat vangit informaatiotyhjiössä. Myös suomen kielen opetusta ja sen järjestämisen edellytyksiä pitäisi miettiä uudestaan.

Lain määräämä yhdenvertaisuus ei toteudu

Maahanmuuttajavankien tarkkaa määrää on vaikea saada selville, koska heitä ei suoranaisesti tilastoida. Suomen vankiloissa on reilut 3 300 vankia ja tästä määrästä noin 12 prosenttia on ulkomaalaisia vankeja.

- Meillä on yksiselitteinen laki, joka edellyttää, että kaikkia vankeja tulee kohdella samalla tavalla. Tässä ei ole enää kysymys siitä, onko meillä myötätuntoa sellaisia maahanmuuttajia kohtaan, jotka ovat tehneet rikoksia. Kysymys on laista ja siitä, että laki ei tällä hetkellä toteudu. Tätä kautta meillä on vielä paljon asioita, joita pitää korjata.

Sosiologi Helena Huhdan Helsingin yliopistolle tekemä pro gradu -tutkimus on etnografinen tutkimus maahanmuuttajavankien oloista vankilassa. Hän on samasta aiheesta tehnyt aiemmin viranomaisselvityksen Rikosseuraamuslaitokselle.