Laaja pneumokokkirokotteen tutkimus alkaa

Suomessa käynnistetään laaja lasten pneumokokkirokotteen tutkimus. Neuvolakäynneillä toteutettava tutkimus on vapaaehtoinen. Mukaan varaudutaan ottamaan kahden vuoden sisällä noin 90 000 alle 1,5-vuotiasta lasta.

Tutkimuksella pyritään selvittämään rokotteen verenmyrkytyksiä, keuhkokuumeita ja välikorvatulehduksia vähentävää vaikutusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa tutkimuksen yhteistyössä terveyskeskusten lastenneuvoloiden ja rokotevalmistaja GlaxoSmithKlinen kanssa vuosina 2009 - 2011.

Tutkimus toteutetaan normaaleilla lastenneuvolakäynneillä perheiden omissa neuvoloissa. Osallistuminen on vapaaehtoista. Terveyskeskuksista noin 80 prosenttia on lupautunut mukaan.

Rokotetta suositeltu

Suomalaiset asiantuntijat ovat suositelleet pneumokokkirokotteen sisällyttämistä kansalliseen rokotusohjelmaan. Tutkimuksella pyritään selvittämään laajamittaisen rokotuksen hyödyt lapsille sekä myös rokottamattomalle väestölle.

Tutkimusrokotteena käytetään maaliskuussa myyntiluvan saanutta Synflorix-rokotetta, joka on suunniteltu antamaan suoja kymmenen yleisimmän pneumokokkibakteerin alatyypin sekä hemofilus-bakteerin aiheuttamia tauteja vastaan. Vertailurokotteina käytetään Hepatiitti A ja Hepatiitti B -rokotteita.

Kaksi kolmasosaa tutkimukseen osallistuvista lapsista saa pneumokokkirokotetta, loput vertailurokotetta. Vanhemmat tai neuvola eivät tiedä, mitä rokotetta lapsi saa.

Aiempien tutkimusten perusteella rokotteen odotetaan vähentävän pikkulasten aivokalvontulehduksia ja verenmyrkytyksiä noin 90 prosenttia, vakavaa keuhkokuumetta 20 - 30 prosenttia ja välikorvatulehduksia 10 - 30 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan pneumokokkirokotetta on tutkittu jo laajasti lapsilla eikä tavanomaisesta poikkeavia haittavaikutuksia ole todettu.

Bakteeri entistä vastustuskykyisempi

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan pneumokokkibakteerin vastustuskyky antibiooteille on lisääntynyt rajusti 2000-luvulla. Eläinlääketieteen lisensiaatti Merja Rantala havaitsi tutkimuksessaan, että bakteerilla on vastustuskykyä myös uudentyyppiselle antibiootille, telitromysiinille. Tutkimus perustui kahteen aineistoon, joissa tutkittiin lähes 4 600 pneumokokkikantaa vuosilta 2000 - 2006.

Tutkimusjaksolla bakteerien vastustuskyky antibiooteille lisääntyi nopeasti. Vuonna 2002 kannoista noin viidennes oli resistenttejä entromysiinille ja joka kymmenennen herkkyys penisilliinille oli heikentynyt. Neljä vuotta myöhemmin entromysiinille oli vastustuskykyisiä jo 30 prosenttia kannoista ja herkkyys penisilliinille oli vähentynyt 16 prosentilla kannoista.

Tetrasykliineille vastustuskykyisten kantojen osuus pysytteli 10 prosentin tuntumassa.

Korkein vastustuskyky lääkkeille oli pikkulasten infektioista eristetyillä bakteerikannoilla. Rantalan mukaan antibiootteja tulisikin käyttää pneumokokki-infektioiden hoidossa harkiten.

Tutkimus tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Pneumokokki on yksi yleisimmistä bakteereista Suomessa. Se aiheuttaa korva- ja keuhkotulehduksia sekä vakavia yleisinfektioita. Eniten infektioita on pienillä lapsilla ja vanhuksilla.