Tulipysäkki pysäyttää sytyttelyä

Maahan ollaan luomassa palo- ja pelastusviranomaisten sekä sosiaaliviranomaisten välistä yhteistyöverkostoa, jolla yritetään esimerkiksi pienentää Suomen korkeita palokuolemalukuja.

lapset (perheenjäsenet)
Kuvassa kolme päiväkoti-ikäistä poikaa katselee sytytettyä tulitikkua.
Patrik Keränen, Luca Andersson ja Samu Hautala saavat tietoa oikeasta tulenkäsittelystä.Kalle Niskala / YLE

Suomessa kuolee vuosittain 100 ihmistä tulipaloissa. Luku on hälyttävän korkea eurooppalaisittain katsottuna ja korkein Pohjoismaissa.

Maan kaikkien pelastuslaitosten alueella viritellään nyt Tulipysäkki-hankkeen turvin verkostoa, jossa viranomaiset yhdessä puuttuisivat lasten ja nuorten luvattomaan sytyttelyyn mahdollisimman varhain. Hanketta on pilotoitu Varsinais-Suomessa. Keskiviikkona sitä esiteltiin Kokkolassa.

Projektipäällikkö Brita Somerkoski:

- Käytännössä tämä on sitä ,että pelastusviranomaiset ja sosiaaliviranomaiset yhdessä tapaavat lapsen ja hänen vanhempansa sen jälkeen, kun tämmöinen sytyttelytapaus on ollut, ja sitten he keskustelevat lapsen kanssa siitä, että mitä siinä oikeastaan on tapahtunut, missä on mennyt vikaan, mitä virheharkintoja lapsi on tehnyt. Sitten perheen aikuisten kanssa keskustellaan siitä, että miten kodin paloturvallisuutta voidaan parantaa, ja minkälaisiin asioihin pitää kotona kiinnittää huomiota.

Kiinnostus tuleen normaalia

Kaikki tulenteko ei tietenkään ole epänormaalia tai tavatonta. Kiinnostus tulta kohtaan kuuluu lapsen normaaliin elämään. Brita Somerkoski toteaa, että joskus aihetta puuttumiseen on.

- Toiminta voi saada epänormaaleja muotoja: tulee hyvin paljon sytyttelyä ja järjestellään niitä sytyttelytilanteita tarkoituksella. Silloin kannattaa miettiä, että mikä on vikana.

- Mutta ihan pienet lapset voivat sytytellä tietämättömyyttään. Vähän vanhemmat lapset sytyttelevät usein juuri sen takia, että heillä ei ole mitään tekemistä. tai sitten voi olla tällainen ryhmädynaaminen ilmiö eli ryhmän paine esimerkiksi aiheuttaa sitä sytyttelyä. Ja sitten on tietysti ilkivaltainen sytyttely, joka läheneekin tämmöistä tuhotyön rikosnimikettä ja se onkin rikos, jos se on suunniteltu ja tarkoituksena on vahingoittaa ympäristöä tai ihmisiä.

Päiväkotipäivässä ei tulta

Kokkolan Tulliharjun päiväkodissa tulella ei yleensä ole sijaa päiväkotipäivässä. Tulitikkuja päiväkotitiloissa ei ole. Tunnelmaa luovan kynttilän virkaa saa toimittaa sähköllä toimiva tai patterikäyttöinen kynttilä. Vaarat on siis minimoitu. Keskusteluihin asti tuli pääsee, jos lapset aiheen ottavat esille, kertoo lastentarhanopettaja Tarja Kytömäki:

- Tuli tulee satujen ja tarinoitten mukana. Elävästä elämästä tulee sillä tavoin, että jos mediassa puhutaan tapaturmista ja sitä kautta asia tulee esille. Siis arjen keskellä ja lapsen tasolla, että mihin lapsi tarvitsee vastausta, niin niitä asioita aukaistaan sitten.

Päiväkodin viereisellä pihalla on betonirengas, jonka ympärille joskus keräännytään paistamaan makkaraa. Silloin päiväkodin henkilökunta tuo puut ja tikut kotoa.

Tietoa on

Tulliharjun päiväkodin 4- ja 5-vuotiaat pojat saivat keskiviikkona hiukan opastusta oikeaan tulenkäsittelyyn. Kaikki tapahtumaan osallistuneet eivät olleet koskaan sytyttäneet tulitikkua. Silti tietämystä tuntui riittävän.

Esimerkiksi Benjamin Rintala on sitä mieltä, että omin päin ei pidä leikkiä tulella. - Jos äiti tai isä menevät kauppaan, lapsi ei ilman lupaa saa sytyttää tulta.

Patrik Keränen oli tietoinen myös hallinnasta riistäytyneen tulen seurauksista.

- Siinä voi tulla palovammoja, ja se voi sytyttää koko talon tuleen, ja palovaroitin alkaa piipittää, jos jossain on tulipalo.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa / Heini Holopainen