Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi jakaa järjestöjen mielipiteet

Yhä useampi yritys ja kunta suosittaa lomarahojen vaihtamista vapaiksi. Kuntapuolen työntekijäjärjestöt vastustavat säästötoimea, koska se leikkaa palkkoja ja heikentää palveluita. Yksityisellä puolella lisälomaan suhtaudutaan myönteisemmin.

Kotimaa
Moni Tikkurilan työntekijöistä aikoo vaihtaa lomarahansa vapaapäiviksi.YLE

Kymmenissä kunnissa, kuten Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa, on ehdotettu lomarahojen vaihtamista vapaaseen. Kuntapuolen työntekijäjärjestöt suhtautuvat säästötoimeen penseästi. Tehyn mielestä vapaiden lisääminen kasaa työt niille, jotka töihin jäävät ja vaikuttaa myös vuosiansioon.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sanoo, että kuntien ehdotukset lomien pidentämisestä ovat lisääntyneet voimakkaasti tämän vuoden puolella.

- Kysymys on koko edunvalvontatyön uskottavuudesta. Me ollemme kyenneet keskustasolla hiukan parantamaan naisvaltaisten alojen palkkakehitystä Ei ole mitenkään puolustettavissa, että paikallisesti palkkoja leikattaisiin, sanoo JUKOn neuvottelupäällikkö Simo Kekki.

Lomien pidentäminen voi Kekin mukaan rapauttaa kuntapalvelut.

- Huonot ajat lisäävät kuntapalveluiden kysyntää, ja silloin kysyntä kasvaa, mutta palvelut heikkenevät, kun yhä pienemmällä väellä yritetään hoitaa laajentunut kysyntä.

Yksityisellä puolella ongelma ei yhtä suuri

Yksityisellä puolella lomarahojen vapaaksi vaihtamiseen suhtaudutaan myönteisemmin. Esimerkiksi Toimihenkilöunioni ei näe asiassa ongelmaa, kunhan asiasta sovitaan yhdessä työntekijän kanssa. Toimihenkilöunionikin on havainnut, että lomarahoja ehdotetaan yhä enemmän vaihdettavaksi lomaksi.

Työnantajapuolella toimi nähdään hyvänä vaihtoehtona lomautuksille. Suomen Yrittäjien mukaan lomarahojen vaihto lomaksi viimevuotista useammin käytetty vaihtoehto yrityksissä.

- Kyseessä on mahdollisuus, jota sekä työntekijä että työnantaja haluaa käyttää esimerkiksi siinä tilanteessa, että lomautus uhkaa, niin tällöin se on monesti myös työntekijän intresseissä. Mutta korostan, että se edellyttää aina työntekijän suostumusta, sanoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Outi Tähtinen.

Myös Elinkeinoelämän Keskusliitto EK pitää lomarahojen vaihtoa hyvänä vaihtoehtona. EK:n mielestä se on myös lomautusta tasapuolisempi toimi työntekijöille.

Tarkkoja lukuja ilmiön lajuudesta ei ole työnantaja- eikä työntekijäjärjestöillä, mutta esimerkiksi Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN arvioi, että joka viides sen piiriin kuuluva yritys käyttää säästötoimena lomarahojen vaihtamista vapaaksi.

Toisille tuo kaivattua lomaa, toiset pelkäävät rahanmenetystä

Keskiviikkona yt-neuvottelut päätökseen saaneen maaliyhtiö Tikkurilan työntekijöistä moni haluaa käyttää mahdollisuutta pidempään lomaan. Henkilöstövähennysten lisäksi säästöjä haetaan suosittamalla lomarahojen vaihtamista vapaaksi.

- Yleisesti ottaen on suhtauduttu myönteisesti. Osa on kysynyt jo aiemmin mahdollisuutta tähän, sanoo Tikkurilan pääluottamusmies ja kunnossapitoinsinööri Risto Tamminen.

Lomakassan hupeneminen on kuitenkin monelle työntekijälle painava syy, miksei lomarahaa haluta vaihtaa vapaaseen.

- Yksinhuoltajat ovat pähkäilleet asian kanssa. Lomaraha on heille mahdollisuus toteuttaa loma-ajan harrastuksia, koska niihin menee enemmän rahaa, Tamminen sanoo.

Tamminen itse aikoo lisävapaan käyttää.

- On ollut kymmenen vuotta mökkiprojekti käynnissä. Kaiken tämän kevään häslingin jälkeen on ihan hienoa päättää, että syksyllä on rauhallisempaa ja ottaa viikko puoltoista siellä lomaa. Mökkiprojektin voisi vaikka saada valmiiksi, Tamminen sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset / Anna Solovjew-Wartiovaara