Asunnoistakin löytynyt radonia

Forssan seudun Radontalkoisiin osallistuneista asunnoista joka kymmenes ylitti korjaussuositusrajan.

radon

Forssan seudulla on asunnoista löytynyt paljon radonia. Radontalkoisiin osallistuneista asunnoista peräti joka kymmenes ylitti korjaussuositusrajan.

Säteilyturvakeskuksen tutkijan Heikki Reisbackan mukaan 400:n becquerelin rajan ylitti puolensataa näytettä. 200:n becquerelin rajan ylitti vajaa kolmannes näytteistä.

Tutkimuskunnat olivat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Nyt on tutkittu 535 näytettä 679:stä, kertoo Reisbacka.

Mittausarvojen mukaan Humppilassa, Jokioisilla ja Tammelassa säännöllistä sisätyötä teettävät työnantajat voisivat selvittää työpaikkojen radonpitoisuudet. Kyseisten kuntien asunnoissa mitattiin 400 becquerelin ylityksiä niin paljon, että työpaikkojen velvollisuus selvittää radonpitoisuudet alkaa toteutua.

Tutkija Reisbacka kehottaa etenkin soraharjualueelta uuden asunnon hankkivia testaamaan radonpitoisuuden. Mikäli radonarvot ylittyvät, saa ostaja ilmaisen takuukorjauksen. Radonia johtavien putkien ja imureiden asennus maksaa 1000 - 5000 euroa asuntoa kohti. Korjaukseen oikeuttava raja on 240 becquereliä.

Radontalkoiden mittausten perusteella Humppilassa, Jokioisissa ja Tammelassa radonpitoisuudet ovat olleet 17 ja 12 sekä 14 %, kun raja-arvona on ollut 400 Bg/kuutiometri ilmaa. Arvojen takia kyseisten kuntien työnantajien pitäisi selvittää, onko heidän työtiloissaa syytä tehdä mittauksia tai korjauksia.

Radon aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 300 keuhkosyöpätapausta.

Lähteet: YLE Häme