Ylivieska suunnittelee kyläviemäreitä

Ylivieska tehostaa viemäriverkostoaan. Tarkoitus on muun muassa rakentaa kyläviemäreitä tiheimmin asutuille haja-asutusalueille ja keskustan lievealueille.

jäteveden käsittely

Kyläviemäreitä suunnitellaan parhaillaan ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

Haja-asutusalueiden jätevesisuunnitelman tavoitteena on esittää kiinteistökohtaisesti, mitkä kiinteistöt Ylivieskassa on mahdollista liittää viemärilaitoksen piiriin.

Tehokkaammalla viemäröinnillä on tarkoitus täyttää kiristyvät jätevesien puhdistusvaatimukset. Kyläviemäreiden suunnittelu auttaa myös uusien rakennuspaikkojen valinnassa, suunnittelussa sekä lupamenettelyssä.

Harvimmin asutut alueet jäävät silti vielä yleisten viemäreiden ulkopuolelle.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa