Museovirasto vastustaa Tapiolan tornitalojen rakentamista

Museoviraston lausunnon mukaan Tapiola eteläinen -asemakaavan muutosehdotus tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Uudelle asuinkerrostalojen korttelialueelle on esitetty 13-kerroksisia tornitaloja. Museoviraston mielestä suunnitellut uudet tornitalot heikentäisivät Tapiolan nykyisten tornitalojen asemaa kaupunginosan maamerkkinä.

Uudet tornitalot kilpailisivat muun muassa Taskumattien (Säästökontu ja Tornitaso Viljo Revell 1959 sekä Tornikontu ja Nelostorni Viljo Revell 1961) kanssa ja peittäisivät niitä tärkeistä näkymäsuunnista.