Perhesyyt pitävät korkeakoulutettuja suomalaisnaisia kotona

Korkeakoulun käyneistä naisista suuri osa on työelämän ulkopuolella, kertoo Helsingin Sanomat. Työvoiman ulkopuolelle jääminen liittyy Suomessa vahvasti lastenhoitoon.

Kotimaa
Äiti ruokailee kahden alle 6-vuotiaan lapsensa kanssa keittiössä.
YLE

Suomessa esimerkiksi riski kokea uran alkuvuosina työttömyyttä on naisilla kaksinkertainen miehiin nähden. Norjassa, Ranskassa ja Hollannissa miesten ja naisten työttömyysriskissä ei ole eroa.

Yhdeksän Euroopan maan vertailussa selvitettiin viisi vuotta aiemmin korkeakoulusta valmistuneiden työllisyystilannetta. Työvoiman ulkopuolella olevien naisten osuus oli suurin Suomessa, 13 prosenttia. Esimerkiksi Hollannissa se oli 4 ja Britanniassa 10 prosenttia.

Sama osuus suomalaisista miehistä on vain kolme prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olemiseen vaikuttavat naisilla paljolti perhesyyt: Suomessa naiset ovat jääneet hoitamaan lapsia 4–5 kertaa miehiä useammin. Perhesyyt jättävät korkeakoulutettuja naisia pois työelämästä myös Saksassa ja Norjassa korostetun paljon.

Turun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana yli 2 500 suomalaista, jotka ovat valmistuneet yliopistosta tai korkeakoulusta.

Suomalaisnaisilla huonoin asema

Vertailussa paljastui lisäksi muita epäkohtia suomalaisnaisten ja -miesten tasa-arvossa. Täällä naisten työntekijäammatit vastaavat muita maita harvemmin korkeakoulutusta, ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta miehet tienaavat viidenneksen naisia enemmän. Tutkimus kuvaa sukupuolisyrjintää huomattavaksi länsieurooppalaisessa mittakaavassa.

Lähteet: YLE Uutiset