Maakuntakaavassa muinaismuisto-ongelmia

Museoviraston mielestä Pohjanmaan maakuntakaava voidaan hyväksyä puutteistaan huolimatta. Se kaipaa kuitenkin mainintaa arkeologisista kerroksista kaavaan.

Museovirasto

Museovirasto arvostelee sitä, että esim. Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren arkeologisia

kulttuurikerroksia, jotka ovat myös muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä

muinaisjäännöksiä, ei ole merkitty vahvistettavana olevaan kaavaan.

Museoviraston mukaan siitä aiheuttuu ongelmia kiinteistönomistajille, rakennuttajille ja

museoviranomaisille.

Museoviraston käsityksen mukaan maakuntakaavan

ohjausvaikutus ei toteudu riittävästi ilman ongelman ratkaisemista kaavassa.

Kompromissina voidaan harkita asian huomioimista

maakuntakaavan seuraavissa tarkistuksissa.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa