Kaivovesi syytä tutkia säännöllisesti

Liian moni laiminlyö kaivovetensä määräaikaistarkastukset.

Riihimäen elintarvike- ja vesilaboratorion kemistin Veikko Niskasen mukaan vetinen talvi on altistanut kaivoja sulamis- ja pintavesille. Useimpien kaivonomistajien onkin syytä ottaa vesinäyte laboratoriota varten, jos kaivoa ei ole tutkittu viiteen vuoteen.

Säännöllisessä käytössä olevat kaivot pitää tutkia kolmen vuoden välein.

Yleisimmät kaivoveden pilaajat ovat bakteerit, radon ja fluori. Riihimäen seudulla kaivovesissä on usein rautaa ja mangaania, jotka aiheuttavat haju- ja makuhaittoja.