Maatilatukien sähköinen haku yleistyy

Viljelijöiltä tullut palaute on ollut pääosin myönteistä, ja sovellus on toiminut hyvin. Maatilatukien haku-aika päättyy torstaina, mutta hakemuksia voi täydentää kesäkuun 15. päivään saakka.

maanviljelijät
YLE

Maatilatukien sähköinen haku on kiinnostanut vaihtelevasti viljelijöitä. Satakunnassa tukihakemuksensa on jättänyt sähköisesti vajaat 300 viljelijää. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 750, mikä on maan kärkitasoa.

Eniten sähköisiä hakemuksia on jätetty Pohjois-Savossa, jossa uutta Vipu-palvelua kokeiltiin jo viime vuonna. Tänä vuonna koko Manner-Suomen viljelijöillä oli mahdollisuus tehdä tukihakemuksena verkossa ensimmäistä kertaa.

Maatilatukien haku-aika päättyy tänään. Koko maassa sähköistä palvelua on käyttänyt tähän mennessä noin 6000 viljelijää eli noin joka kymmenes tuen hakijoista.

Sähköiseen tukihakuun oikeuttavia käyttöoikeuksia on myönnetty yli 13 000 tilalle. Maaseutuviraston erikoissuunnittelijan Ilkka Kommerin mukan sähköistä hakua tullaan todennäköisesti laajentamaan jatkossa, kuten muissakin EU-maissa.

- Viljelijöiltä tullut palaute on ollut pääosin myönteistä, ja sovellus on toiminut hyvin. Uskon, että sähköinen haku yleistyy, kunhan se ensin tulee viljelijöille tutuksi.

Maataloustukien haku alkoi huhtikuun alussa. Yleimmät haettavat tuet ovat tilatuki, joka maksetaan kokonaan EU- varoista sekä luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa eli LFA-tuki ja ympäristötuki.

Hakemuksia voi täydentää kesäkuun 15. päivään mennessä. Tukien maksatus alkaa Kommerin mukaan syyskuun alkuun mennessä eli hieman edellisvuosia aiemmin.

Tilojen määrä on viime vuosina tasaisesti vähentynyt, mutta viljelyalan arvellaan pysyvän tänäkin vuonna jotakuinkin ennallaan.

Lähteet: YLE Satakunta