Vimpaa palautetaan Vantaanjokeen

Meressä elävä vimpa yritetään palauttaa takaisin Vantaanjokeen. Vimpa on jokiin kutemaan nouseva särkikala, jota voidaan pitää Vantaanjoessa uhanalaisena.

Ensimmäinen vimpa ui katiskaan keskiviikkona Kuva: Jukka Halonen

Suomen kalastusmatkailun edistämisseura SKES pyydystää Vantaanjoen suulle nousevia vimpoja eri keinoilla sumppuihin ja siirtää niitä Vantaakosken ja patojen yläpuolelle. Myös onkijat voivat viedä pyytämänsä vimmat rantavesissä oleviin sumppuihin. Vimpoja siirretään samalla myös Keravanjoen alaosiin.

Pyydystämisen sivutuotteena jokiin siirretään myös nahkiaisia.

Onnistunut siirto toisi uutta tietoa vimpan poikasajoista

Vimpan uhanalaisuusluokitus on silmälläpidettävä, mutta Vantaanjoessa sitä voi pitää uhanalaisena. Vimpa ei ole päässyt joen yläosiin kutemaan yli sataan vuoteen. Siirron avulla vimman kutupaikkojen ja poikasalueiden pinta-ala moninkertaistuisi, minkä toivotaan auttavan kantaa elpymään.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Jussi T. Pennanen kertoo, että vimpasta on varsin vähän tutkittua tietoa Suomessa. Jos siirrettävien kalojen kutu onnistuu, voidaan vimpan poikasvaiheesta saada arvokasta tietoa, joka puuttuu Suomesta täysin.

Vimpan päälle -projektissa ovat SKES:n lisäksi mukana Helsingin ja Vantaan kaupungit ja yhteistyötahona Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Avustuksia projektille haetaan myös sponsoreilta.

Mikäli kokemukset tästä vuodesta ovat hyviä, jatketaan vimpakannan elvytystyötä myös tulevina vuosina.

Vimpa on maultaan erinomainen, mutta niin harvinainen, että harva kalastaja osaa erottaa sen muista särkikaloista.