Ilomantsilaisten puhetavat tutkintaan

Ilomantsilaisten puhetta ryhdytään tutkimaan. Suomen kielen tutkijat ja opiskelijat selvittävät, millaista on ilomantsilaisten tavallinen arkikieli.

Ilomantsi

Halukkailta ilomantsilaisilta kerätään puhenäytteitä ja kysytään, millaisia ovat heidän käsityksensä omasta murteesta. Tutkijat selvittävät esimerkiksi, millaisia eroja eri puolilla maata on neuvon kysymisessä tai itsensä esittelyssä.

Murresanoja on tutkittu paljon, mutta nyt keskitytään erilaisten puheenvuorojen analysointiin.

Ensi viikolla tehtävälle aineistonkeruumatkalle osallistuu väkeä Joensuun ja Helsingin yliopistoista sekä Kotimaisten kielten tutkimuslaitokselta.

Keruumatka on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, joka toteutetaan Kotuksen ja eri yliopistojen yhteistyönä vuosina 2008-2011.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala