Sata kettua nurin Ylä-Lapissa

Metsähallituksen järjestämä ketunpyynti naalin asuinaluilla Ylä-Lapissa päättyi huhti-toukokuun vaihteessa. Metsähallituksen suojelubiologi Matti Melan mukaan tänä vuonna pyydettiin vain sata kettua.

luonto
Kettu
Seppo Nykänen / YLE

Määrä on noin kolmannes viime vuotisesta kettusaaliista. Tänä vuonna säät suosivat kettua, mutta eivät pyytäjiä, kertoo Matti Mela. Pyynnillä saavutettiin kuitenkin Metsähallituksen asettama tavoite.

-Tavoitteena ei ole kettumäärä vaan se, että naalien pesäalueet pidetään mahdollisimman ketuttomina, Mela sanoo.

Kettu on osoittautunut naalin vahvaksi kilpailijaksi tämän kotiseutualueella, ylhäällä tuntureilla, jossa se valloittaa naalin vanhoja pesiä. Metsähallituksella oli lupa 300 ketulle.

Pohjoisimmassa Lapissa ketunpyytäjinä toimi 30 paikallista metsästäjää. Heillä oli maa- ja metsätalousmnisteriön erikoislupa käyttää moottorikelkkaa ja haulikkoa pyynnissä. Metsästäjien tehtävänä oli poistaa ketut naalien pesäpaikoilta ennen lisääntymiskauden alkua.

-Tiedetyistä naalin pesistä noin 10 prosentilla pesii tällä hetkellä kettu. Tilanne on sama kuin monena muuna vuonna eli siinä mielessä tavoite saavutettiin ja mahdollistettiin naalille mahdollisuus pesiä tunturialueella, Mela sanoo.

Kaikkia ei saa pois

Melan mukaan täysin ketuttomiksi tunturialueita ei saa millään. Metsähallituksen järjestämänä kettuja on pyydetty Ylä-Lapin tuntureilta jo yli 10 vuoden ajan. Pyyntiä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

- Pyyntiä ei kannata lopettaa, koska sitä on jatkettu jo niin kauan ja naalialueet on saatu pidettyä kohtuullisen hyvin ketuttomina.

Naali on erittäin harvinainen Suomessa. Edellisen kerran naali on pesinyt Suomessa vuonna 1996. Tänä vuonna Ylä-Lapista on neljä naalihavaintoa.

Kaikkiaan Fennoskandiassa on arvioitu olevan noin 210 aikuista naalia. Kanta on kääntynyt hiehoiseen nousuun, sillä pari vuotta sitten naaleja arvioitiin olevan noin 150 - 170.

Lähteet: YLE Lappi/ Maiju Saijets