Ympäristöjärjestöt: Olkiluodon ydinvoimalan rakentaminen keskeytettävä

Ympäristöjärjestöt vaativat keskeyttämään työt Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla. Järjestöjen mukaan YLEn Ajankohtaisen kakkosen tiistaina julkistamat tiedot voimalan hallintajärjestelmien suunnittelun ongelmista asettavat kyseenalaiseksi reaktorin turvallisuuden.

talous

Ajankohtaisen kakkosen haltuunsa saamassa kirjeessä Säteilyturvakeskus varoittaa Arevaa, että Olkiluodon ydinvoimalatyömaa voidaan sulkea, jos laitosta ohjaavaa automaatiota ei saada kuntoon ja hyväksyttyä.

STUKin mukaan Olkiluodon automaation suunnittelu ei täytä ydinvoimaturvallisuuden perusperiaatteita. Tältä pohjalta STUK ei näe mahdollisuutta hyväksyä automaatiota asettavaksi Olkiluotoon .

Keskiviikkona kahdeksan ympäristöjärjestöä ja kansanliikettä antoi yhteisen lausunnon, jossa ne vaativat Olkiluoto 3:n rakentamisen pysäyttämistä välittömästi ja lopullisesti.

- Tiedot ydinvoimalan rakentamisen jatkuvista laadun, valvonnan ja turvallisuuskulttuurin puutteista johtavat vain yhteen johtopäätökseen: Maailman suurinta EPR-prototyyppireaktoria ei voida käynnistää turvallisesti, sanoo Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Järjestöt epäilevät, että julkisuuteen tulleet tiedot ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu, eivätkä hankkeen pahimmat puutteet ole välttämättä edes paljastuneet.

SLL:n lisäksi lausunnon takana ovat Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Pro Hanhikivi, Vihreä Elämänsuojelun Liitto ja Ydinverkosto.

Samoilla linjoilla on ympäristöjärjestö Greenpeace, joka vaatii reaktorin rakennusluvan jäädyttämistä välittömästi.

Greenpeacen mukaan ydinturvallisuuden perusperiaatteiden täyttyminen reaktorin elektronisissa hallintajärjestelmissä olisi pitänyt varmistaa jo ennen rakennusluvan myöntämistä vuonna 2005.

Greenpeace huomauttaa varoittaneensa jo vuonna 2005, että Olkiluotoon suunnitellun prototyyppireaktorin suunnittelu oli täysin kesken, eikä ydinturvallisuusmääräysten toteutumista voitu varmistaa. Greenpeacen energiavastaavan Lauri Myllyvirran mukaan Suomen viranomaiset ovat olleet liian hyväuskoisia ja Areva on käyttänyt tätä hyväkseen tinkiäkseen kustannuksista ja turvallisuudesta.

Lähteet: YLE Uutiset