Radio Keski-Suomen säästökeskustelu

Kunnissa painitaan talousongelmien kanssa: jostain on säästettävä mutta mistä? Jyväskylän kaupungin päättäjät pohtivat säästöjä Radio Keski-Suomen säästökeskustelussa.

verotus
Jyväskylän kaupungintalo
YLE Keski-Suomi

Virpi Kotilaisen johtamassa keskustelussa olivat paikalla kaupunginvaltuuston jäsenet Tuija Mäkinen (vihr.), Pirkko Selin (kesk.), Jaakko Selin (kok.), Veijo Koskinen (sd.) ja Jarmo Ritanen (vas.). Puhelimitse lähetykseen osallistuivat myös SKP:n Riitta Tynjä, Kristillisdemokraattien Juhani Starczewski ja Perussuomalaisten Minna Mäkinen. Lisäksi äänessä olivat kaupunkilaiset, jotka kertoivat oman mielipiteensä säästökaavailuista.

Parkkihalli ja konserttisali - kiitos ei!

Kaupunkilaisten säästöehdotukset olivat napakoita ja värikkäitä. Kirkkopuiston parkkitalo ja konserttisali saivat paljon ääniä, monien mielestä niitä ei tässä taloudellisessa tilanteessa tarvita.

Kulttuuri ja urheilu kulkevat kansalaisten säästötalkoissa rinta rinnan; yksi haluaa nipistää kulttuurista, toinen urheilusta.

Kaupunginjohtajien määrä sai myös kritiikkiä, samoin johtajien palkat, jotka sapettavat monia omaa palkkanauhaa katsellessa.

Myös pientä synkkyyttä vastauksista löytyi; eräs herra pohti, että mistä sitä enää voi tinkiä, kun kaikesta jo tingitään.

Veroprosentti pysyisi äänin 3-2

Keskustelussa valtuuston jäseniä pyydettiin kättä nostamalla kertomaan, olisiko veroprosentin korotus ratkaisu kaupungin kurjistuvaan talouteen. Tämän äänestyksen perusteella veroprosentti pysyisi nykyisellä tasolla.

Veijo Koskinen, Pirkko Selin ja Jaakko Selin olivat sitä mieltä, ettei veroprosentin korotus ratkaise mitään. Korpilahden esimerkki osoittaa heidän mielestään, ettei jatkuva verojen nosto pelasta kunnan taloutta.

Tuija Mäkinen olisi valmis korottamaan veroprosenttia, jos korotuksen tuotto käytettäisiin investointien rahoittamiseen, ei normaaliin käyttötalouteen. Jarmo Ritanen taas kaavaili, että veroprosenttia voitaisiin nyt nostaa ja laskea sitten, kun taloudellinen tilanne paranee.

Henkilöstösopimus auki?

Jyväskylän valtuusto käsittelee maanantaina kuntaliitoksen yhteydessä solmitun henkilöstösopimuksen avaamista. Taustalla on halu saada kaupungille mahdollisuus henkilöstön lomauttamiseen. Henkilöstösopimus estää paitsi irtisanomisen myös lomauttamisen.

Henkilöstösopimuksen avaamista vastustivat keskustelun aikana Jarmo Ritanen ja Minna Mäkinen, jotka molemmat ovat myös kaupungin palveluksessa. Ritanen on yläkoulussa opettajana, sairaanhoitaja Mäkinen työskentelee kaupungin vanhuspalveluissa.

Myös Tuija Mäkinen on kaupungin palkkalistoilla koulukuraattorina. Vihreiden valtuutettu näkee henkilöstösopimuksen avaamisen tarpeelliseksi. Tuija Mäkinen aikoo osallistua säästötalkoisiin myös pitämällä viikon palkattoman loman kesälomansa jatkoksi.

Muut kaupungin palkkalistoilla olevat valtuutetut eivät innostuneet johtoryhmän esimerkistä viikon palkattoman loman pitämiseen. Jarmo Ritanen huomautti, että pienempituloisten ei ole helppo tehdä tällaista ratkaisua.

Lähteet: YLE Keski-Suomi