Vantaalla katkaisuhoitoon pääsy on hidasta

Vantaan katkaisuhoito on ylikuormitettu. Tällä hetkellä katkaisuhoitoaseman palvelukyky ei ole riittävä ja ajoittain on vaikeuksia saada ostopalveluja.

vieroitushoito (päihdehuolto)
Viinapullo
YLE

Esimerkiksi vuoden 2008 loppuun mennessä yli 180 vantaalaista ei päässyt katkaisuhoitoon tavoiteajassa eli kolmen vuorokauden kuluessa.

Vuonna 2007 luku oli vajaat sata vantaalaista.

Vuodesta 2005 lähtien katkaisuhoitoasema on ollut käytännössä katsoen täynnä vuoden jokaisena päivänä.

Vuonna 2007 käyttöaste läheni jo 130 prosenttia.

Vantaa turvautuu ulkopuolisiin palveluihin

Katkaisuhoito-paikkoja on jatkuvasti jouduttu ostamaan myös ulkopuolelta. Kysyntä on siis lisääntynyt voimakkaasti, eikä kaikkea katkaisuhoidon tarvetta ole kyetty hoitamaan olemassa olevilla palveluilla.

Huumeiden käyttäjien osuus on nousussa, ja naisasiakkaiden määrä on lisääntynyt. Myös vanhemman ikäluokan päihteiden käyttö on lisääntynyt.

Sosiaaliasiamies puuttuu tilanteeseen

Vantaan sosiaaliasiamies vaatiikin kaupunkia harkitsemaan uuden selviämishoitoaseman perustamista.

Nykyinen hoitotilanne rikkoo jo päihdehuoltolakia.

Oikeuskanslerinvirasto on jo aiemmin joutunut puuttumaan Peijaksen sairaalaan tulevien päihdeongelmaisten kohteluun.

Taustalla on ollut osittain turvallisen selviämishoitopaikan puuttuminen.

Lähteet: YLE Uusimaa