1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kompostointi

Metsäpirtin kompostointialue sai ympäristöluvan

Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan Helsingin Veden omistamalle Metsäpirtin kompostointialueelle.

Ympäristöluvan mukaisilla toimilla kyetään tehokkaasti torjumaan kompostoinnista syntyvät hajuhaitat sekä valvomaan toimintaa jatkossa.

Yhteensä 18,5 hehtaarin kokoinen alue sijaitsee Sipoossa.

Metsäpirtissä kompostoidaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon mädätettyä lietettä sekä teollisuuden lietteitä.

Metsäpirtin kompostointilaitos on toiminut vuodesta 1994 lähtien

Kompostoidusta lietteestä valmistetaan turpeen kanssa nurmikko- ja puutarhamultaa myyntiä varten

Suurin osa lietteestä käsitellään ensin höyryllä ja sen jälkeen kompostoidaan aumoihin.

Toinen tapa on kuivata liete katetussa hallissa.

Kompostoinnin suurin ympäristövaikutus syntyy hajusta.

Kuivauksessa syntyvät hajukaasut käsitellään pesurissa ja biosuodattimessa.

Höyrykäsittelyssä hajukaasut imetään ja johdetaan aktiivihiilisuodattimeen.

Aumakompostoinnissa hajuhaittoja ei käytännöllisesti ole ollut.

Lupaehtojen mukaisesti toiminnan harjoittelijalla on velvollisuus mitata säännöllisesti hajukaasupitoisuuksia

Hajuhaittaa tullaan myös arvioimaan aistinvaraisesti vuosittain ns. hajupaneelin avulla.

Lupaehtojen mukaisesti aumat on käännettävä päivinä, jolloin hajuhaittojen leviäminen on sää- ja tuulioloista johtuen mahdollisimman vähäistä.