Hyppää sisältöön

Venäjän tullilaitos: Konttiliikenne rautateille

Venäjän tullilaitos esittää, että Suomen kautta Venäjälle kulkeva konttiliikenne siirrettäisiin maanteiltä rautateille. Asetuksen voimaantulo lakkauttaisi kuorma-autoilla tapahtuvat konttikuljetukset Suomesta Venäjälle.

Kauttakulkuliikenne työllistää liki 4 000 ihmistä, joten vaikutukset kuljetuselinkeinolle ja Suomen muulle elinkeinoelämälle olisivat merkittävät. Viime vuonna Suomen kautta Venäjälle kuljetettiin lähes 200 000 konttia, joista vain 7 000 rautateitä pitkin.

Venäjän tullilaitoksen ehdotuksen mukaan yli 20-jalkaiset kontit kuljetettaisiin joko meritse suoraan Venäjän satamiin tai naapurimaiden kautta rautateitse. Suomen lisäksi asetus koskisi Viroa ja Latviaa.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on vedonnut venäläiseen kollegaansa Igor Levitiniin, jotta tämä käyttäisi kaikki keinot asetuksen estämiseksi. Asetus olisi Maailman kauppajärjestön WTO:n periaatteiden vastainen.