Biovoimalahanketta kaadetaan alkumetreillä Päijänteellä

Ranta-asukkaat kammoavat bioterminaaleista aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.

Kotimaisen polttoaineen kuljetusta ja haketusta vastustava nettiadressi on luovutettu Padasjoen kunnalle aamulla. Liki 250 allekirjoittajan kirjelmässä vastustetaan Maakesken kylään kaavaillun biolaitoksen rakentamista ympäristöongelmien, hakekuljetusten ja metsien köyhtymisvaaran takia.

Päijänteen rannoille on suunniteltu rakennettavaksi useita bioterminaaleja Jyväskylään tulevan lämpö-ja sähkölaitoksen tarpeisiin. Biovoimalaitos tarvitsisi vuoden aikana viisi miljoonaa kuutiota haketta.

Nettiadressi on tarkoitus luovuttaa kevään aikana Suomen Vesitieyhdistykselle, Päijänteen ympäristökunnille sekä työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.

Padasjoen kunnanjohtaja Heikki Jaakkola sanoo, että kaikki lisätyöpaikat ovat kunnalle tärkeitä. Biohankkeen on arveltu työllistävän noin 20 henkilöä.