Euroehdokkaat Essayah ja Kasvi Ylen aikaisen tentissä

Eurooppaa on rakennettava kristillisille perusarvoille. Tätä mieltä on kristillisdemokraattien eurovaaliehdokas Sari Essayah. Vihreiden Jyrki Kasvi puolestaan korostaa suvaitsevaisuutta ja yksilön valinnanvapautta. Ylen aikaisen EU-vaalikeskustelussa Essayah ja Kasvi ovat hyvin eri mieltä yhteiskunnan suositeltavista perusarvoista.

vaalit
Jyrki Kasvi ja Sari Essayah
YLE Uusimaa

Esimerkkinä kristillisistä arvoista Sari Essayah mainitsee ihmisen elämän suojelemisen hedelmöittymishetkestä viimeiseen hengenvetoon asti. Häntä huolettavat etenkin abortti ja eutanasia, joista on säädelty eri tavallla EU:n eri jäsenvaltioissa.

Vihreiden Jyrki Kasvi haluaa EU:n rakentuvan moniarvoisuudelle, suvaitsevaisuudelle, ympäristön kunnioittamiselle sekä sekularismille, jossa yhteiskunta on irrottautunut uskonnollisista instituutioista. Arvoja ei saa hänen mielestään rajoittaa vaan jonkin yhden uskontokunnan arvojen mukaisiksi.

Esimerkiksi katolisen kirkon mukaan ehkäisy on syntiä. Kasvi ei pidä mahdollisena ehkäisyn kieltämistä EU-lainsäädännöllä.

Essayahin mukaan eurooppalaiset arvot pohjaavat kristillisille arvoille, ja myös EU:n perustuslakiin olisi tullut sisällyttää maininta Jumalasta. Kasvin mukaan perustuslailla muovataan pohjaa EU:n tulevaisuudelle. Siksi siinä pitää olla tilaa myös agnostikoille ja ateisteille sekä muiden uskontokuntien edustajille, Kasvi sanoo.

Homoseksuaalit ja pedofiilit

Myös homojen ja lesbojen oikeudet jakavat Essayahin ja Kasvin mielipiteet. Tiiliskivien heittely homokulkueen päälle ei ole Kasvin mielestä kristillistä.

Essayahin harmittaa etenkin se, että avioliittolainsäädäntöä muokataan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Hänen mielestään yhteiskunnan tulisi ohjata perhekäsitystä suositelluimpaan suuntaan eli naisen ja miehen väliseen liittoon.

Jyrki Kasvin mielestä päinvastoin ihmisten samanarvoisuuden takaamiseksi pitäisi pyrkiä lainsäädännössä sukupuolineutraaliin suuntaan. Sukupuolten välisen tasa-arvon takaamiseksi tarvitaan kuitenkin vielä joissakin kohtaa sukupuolikiintiöitä, mutta tavoitteena pitäisi olla kansalaisten samat oikeudet sukupuolesta riippumatta.

Essayah puolestaan viittaa Hollannissa perustettuun pedofiliapuolueeseen ja kysyy, pitäisikö senkin sukupuoliset suuntaukset laillistaa jos laillistetaan homoavioliitto. Kasvi taas pitää hyvin arveluttavana verrata pedofiliaa homoseksuaaliseen suuntautumiseen.

Vaalikeskusteluja toukokuun ajan

Ylen aikainen on mukana EU-ehdokkaiden vaalikeskusteluissa. Toukokuun ajan kaksi EU-vaaliehdokasta ottaa mittaa toisistaan Ylen aikaisen aamuissa maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 8.40.

Kussakin keskustelussa kohtaa kaksi Ylen aikaisen valitsemaa ehdokasta. Valinnassa on otettu huomioon puolueen koko, ehdokkaan painoarvo politiikassa, alueellisuus, ikä ja sukupuolten tasa-arvo.

Keskustelut käydään Europarlamentin Suomen tiedotustoimiston tiloissa, Pohjois-Esplanadi 31, Helsinki. Keskusteluja johdattelee toimittaja Outi Pukkila.

Lähteet: YLE Uusimaa