Suomalaisnuorilla kova hinku muuttaa pois kotoa

Suomalaisnuoret itsenäistyvät ja muuttavat omilleen yhä nuorempina. Vanhempien luota lähdetään Suomessa keskimäärin 21-vuotiaina, esimerkiksi Italiassa ja Kreikassa vasta yli 30-vuotiaana.

Kotimaa
Mies kantaa huonekaluja
YLE

Euroopan maista Tanska on ainoa, jossa kotoa muutetaan pois nuorempina kuin Suomessa, kertoo Timo Nikander Tilastokeskuksesta. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksesta selviää myös, että naiset muuttavat omilleen miehiä aiemmin kaikkialla Euroopassa. Sen sijaan alueellisia eroja itsenäistymisessä on nähtävissä Suomessakin.

- Maakuntien välillä on suuria eroja nuorten kotona asumisessa, Nikander sanoo.

Esimerkiksi Pirkanmaalla neljä viidestä 22-vuotiaasta on muuttanut omilleen, kun taas Etelä-Pohjanmaalla lähes puolet samanikäisistä asuu vielä kotona.

Talous ja kulttuuri muuton taustalla

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sami Myllyniemi uskoo, että suomalaisten itsenäistymisinnon takaa löytyy kaksi syyryhmää: käytännölliset ja kulttuuriset syyt. Käytännöllisillä syillä hän tarkoittaa muun muassa pitkiä välimatkoja opiskelupaikkakunnille tai lapsuudenkotien ahtautta.

- Painottaisin kuitenkin kulttuurisia syitä. Kun nuoret muuttavat varhain kotoa, he saavat enemmän vapautta. Nuoret eivät omilleen muuttaessaan kuitenkaan saa taloudellista vapautta. Suomessa ollaan siis valmiita tinkimään taloudellisesta mukavuudenhalusta, jos sillä saavutetaan sosiaalinen vapaus ja vapaus määrätä itse, Myllyniemi sanoo.

Myllyniemi uskoo, että myös asenteet kotona asumista kohtaan voivat aiheuttaa nuorille painetta muuttaa kotoa.

- Meillä Suomessa itsenäiseen asumiseen liittyvät mielikuvat ovat hyvin positiivisia. Sen kääntöpuolena pitkään vanhempien luona asuviin liitetään helposti negatiivisia mielikuvia, ja aletaan puhua peräkammarin pojista ja mammanpojista.

Lähteet: YLE Uutiset / Bikka Puoskari