Nuorten mukaan kouluaineet eivät valmista työelämään

Koulussa opetettavien aineiden yhteys jatkokoulutukseen, eri ammatteihin ja työelämään ei ole nuorille selvää. Työelämätaitoja opitaan nuorten mielestä jossain määrin vain opinto-ohjauksessa.

Kotimaa

- Yhteys työelämään pitäisi kytkeä nykyistä paremmin oppiaineiden opetukseen, sanoo nuorisopalvelun päällikkö Tomi Alakoski Taloudellisesta tiedotustoimistosta.

Työssä nuoret pitävät tärkeimpinä asioina ilmapiiriä ja viihtyisää työympäristöä, työkavereita sekä mielenkiintoista ja mielekästä työtä. Myös palkka ja palkitseminen nousivat esiin kyselyssä.

Työelämää koskevien huolien kärjessä olivat pelko väärälle alalle ajautumisesta sekä päätyminen alalle, jonka työmahdollisuudet ovat tulevaisuudessa huonot. Nuoria huolettaa myös se, löytyykö oma ala.

Työelämään perehdyttäviä TET-jaksoja nuoret eivät koe työelämätiedon hakukanavaksi. Tärkein kanava tiedonhaussa on nuorten mielestä internet.

Taloudellisen tiedotustoimiston toukokuussa teettämään tutkimukseen vastasi internetissä 2 270 nuorta.

Lähteet: YLE Uutiset