Ulkomaalaislakiin esitetään lievennyksiä

Perheiden yhdistämistä halutaan helpottaa ulkomaalaislain muutoksella. Hallitus hyväksyi torstaina esityksen, jolla ulotettaisiin vapaan liikkuvuuden säännökset koskemaan nykyistä laajemmin myös unionin kansalaisten perheenjäseniä.

talous

Säännökset koskisivat perheenjäseniä, jotka tulevat suoraan niinsanotusti kolmannesta maasta sekä tapauksia, joissa perheenjäsenyys syntyy vasta Suomessa. Nykyään näissä tapauksissa myönnetään oleskelulupa.

Oleskelulupaa pitää hakea vuoden jälkeen uudelleen, mutta vapaan liikkuvuuden nimissä annettu oleskelukortti myönnetään heti viideksi vuodeksi. Maastapoistamisen kynnys olisi nykyistä korkeampi ja kielteinen viisumipäätös olisi perusteltava nykyistä tarkemmin ja siihen voisi hakea muutosta.

Myös Suomessa yli kolme kuukautta opiskelevien kaikille perheenjäsenille annettaisiin oleskeluoikeus samoin perustein. Nykylaissa oikeus on ainoastaan opiskelijan aviopuolisolla ja ja heidän alle 21-vuotiailla lapsillaan.

Lakimuutoksen taustalla on EY-tuomioistuimen tulkinta asiaa koskevasta direktiivistä, joka poikkeaa Suomen nykyisestä lainsäädännöstä.

Lakimuutosesitys menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Lähteet: YLE Uutiset