Maahanmuuttajamuslimit kokevat usein syrjintää

Suomessa asuvista muslimeista liki puolet kertoo kokeneensa syrjiintää viimeisen vuoden aikana. Muualta muuttaneiden muslimien mukaan syrjintä johtuu etnisestä tausta ja uskonnosta.

Kotimaa

Saharan eteläpuolisista maista muuttaneista muslimeista 47 prosenttia kertoo tulleensa syrjityksi. Eniten syrjintää koetaan asumisessa, terveydenhuollossa sekä tavaroiden ja palveluiden saatavuudessa ja tarjonnassa. Koetusta syrjinnästä, häirinnästä ja väkivallasta ilmoitetaan kuitenkin vain harvoin viranomaisille.

Muslimivähemmistöjen piirissä tietoisuus omista oikeuksista ja oikeussuojakeinoista on vähäistä. Oikeussuojakeinojen tehokkuuteen ei myöskään juuri luoteta.

Ranskassa samaan ryhmään kuuluvista muslimeista syrjintää kokee 25 prosenttia ja Ruotsissa 33 prosenttia.

Selvitys on osa laajempaa Vähemmistöt ja syrjintä -tutkimusta, jossa on kartoitettu eri ryhmien kokemaa syrjintää ja rasistisia rikoksia EU:n 27 jäsenvaltiossa. Kyseessä on ensimmäinen Euroopan laajuinen tutkimus maahanmuuttajaryhmien ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä ja rikoksen uhriksi joutumisesta arkipäivän tilanteissa.

Lähteet: YLE Uutiset