Syöpä saadaan kuriin yhä useammin

Suomalaiset selviytyvät syöpäsairauksistaan yhä paremmin. Suomen Syöpärekisterin selvityksen mukaan varhaisten syöpädiagnoosien teko ja syöpätautien hoidot ovat kohentuneet merkittävästi tällä vuosikymmenellä.

Sairaanhoitaja antaa sytostaattihoitoa HUS:n Syöpätautien klinikalla Helsingissä. Kuva: Yle

Selvästi parempi elinennuste voidaan antaa nyt potilaille, jotka ovat sairastuneet yleisimpiin syöpiin, kuten rinta-, eturauhas-, suolisto- tai munasarjasyöpään. Myös monen muun syövän ennuste on parantunut.

Kymmenisen vuotta sitten sairastuneista keskimäärin 58 prosenttia oli elossa viiden vuoden päästä syövän löytymisestä, mutta vuosikymmenen puolivälissä vastaava lukema oli jo 66 prosenttia.

Syövän havaitseminen ajoissa on tärkeää, sillä erot paikallisen ja levinneen sairauden ennusteen välillä ovat suuret. Myös syöpätyyppien välillä on suuria eroja. Syöpä löytyy vuosittain yli 26 000 suomalaiselta, ja yleisimpiä ovat eturauhas- ja rintasyövät. Molempiin sairastuu yli 4 000 suomalaista vuodessa. Näiden diagnoosit ja hoidot ovat kuitenkin kehittyneet hyvin.

Parempaan syövästä selviämiseen ovat syynä erilaiset seulonnat sekä leikkaustekniikoiden ja lääkehoidon kehittyminen. Esimerkiksi kemoterapia on kehittynyt harppauksin.

- Aikaisemmin kaikki lasten leukemiapotilaat kuolivat, tänään 80 prosenttia jää henkiin. Samalla tavalla kivessyöpää sairastavilla oli aiemmin suhteellisen huonot elossaoloennusteet, nyt pelkällä lääkehoidolla 90 prosenttia potilaista paranee, kertoo Suomen syöpärekisterin ylilääkäri Risto Sankila.

Suomi syövänhoidossa maailman huippua

Kaikkien syöpien hoito ei ole kuitenkaan kehittynyt vuosien saatossa. Keuhkosyöpä, haimasyöpä ja mahasyöpä ovat yhä hankalia parantaa.

Jos potilas on parannettavissa, se tehdään juuri Suomessa. Suomalaiset syöpäpotilaat selviävätkin taudistaan myös kansainvälisesti arvioiden hyvin.

- Yhdysvallat pitää itseään syövänhoidon kärkimaana, ja meillä on Suomessa jokseenkin yhtä hyvä tulokset kuin Yhdysvalloissa. Ja yhtä hyvä tulokset kuin parhaat eurooppalaiset tulokset ovat! Suomi on ihan maailman huippua, ylilääkäri Risto Sankila sanoo.

Paikallinen ja levinnyt syöpä hyvin erilaisia

Suolistosyövissä ja munuaissyövissä ennuste levinneen ja paikallisen sairauden välillä eroaa taas huomattavasti.

Paksusuolisyöpään sairastuneet selviävät taudistaan paremmin kuin viisi vuotta sitten. Potilaista 60 prosenttia on viiden vuoden kuluttua elossa. Peräsuolisyövässä leikkaustekniikat ovat kehittyneet ja taudista paranee lähes kaksi kolmesta. Munuaissyöpäpotilaiden ennuste on 59 prosenttia.

Melanooman ennuste on viidessä vuodessa parantunut merkittävästi, lukema on nyt 84 prosenttia. Miesten diagnoosit tehdään naisia myöhemmin, sillä miehillä melanooma tulee usein niskaan ja selkään ja on vaikeammin itse havaittavissa kuin naisten melanoomat, jotka ilmaantuvat tavallisesti raajoihin.

Suomessa elää kaikkiaan noin 170 000 ihmistä, jotka ovat jossain elämänsä vaiheessa sairastaneet syövän.