Vantaan vesiselvitys paljasti 55 puroa ja 12 järveä

Hiljattain tehty selvitys toi ilmi selviä puutteita Vantaan purojen nimistössä. Kaupungin tavoitteena on nimetä purot ja saada viralliset nimet karttoihin.

Kuva: YLE

Vantaan nimeämättömille puroille on annettu työnimet, jotka menevät seuraavaksi kaupungin nimistötoimikunnan käsittelyyn.

Tuoreen pienvesiselvityksen mukaan Vantaalla on ainakin 55 puroa tai ojaa ja 12 lampea tai järveä. Tiedot on koottu saatavilla olevista selvityksistä ja tietoaineistoista. Vantaan suurimmat joet Vantaanjoki ja Keravanjoki eivät kuuluneet tähän selvitykseen.

Vantaan tavoitteena on kehittää pienvesien virkistyskäyttöä sekä lisätä niiden arvostusta. Nyt tehty selvitys tuottaa tietoa myös tulvien torjunnan ja virtaamien hallinnan tarpeisiin.

Vesiselvitystä käytetään pohjana Vantaan pienvesien kunnostuksen suunnittelulle. Päivitetyistä vesistötiedoista hyötyvät myös kaupunkisuunnittelu, rakentamisen ja tutkimus.