Turun Veden vesihanke harjakaiskunnossa Huittisissa

Huittisissa vietetään tänään Turun seudun tekopohjavesihankkeen esikäsittelylaitoksen ja raakavedenottamon harjakaisia.

Varsinais-Suomi

Karhiniemen sillan viereen valmistuvalta raakavedenottamolta vesi pumpataan kahden kilometrin päässä sijaitsevalle veden esikäsittelylaitokselle. Sieltä käsitelty vesi pumpataan edelleen Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle.

Viime vuoden tammikuussa aloitetut rakennustyöt saadaan päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lähteet: YLE Satakunta