Reijo Hukkaselle ja Veikko Törmäselle valtion taitelijaeläke

Oululaiset kuvataitelijat Reijo Hukkanen ja Veikko Törmänen saavat valtion taitelijaeläkeen. Eläke on 1 226,82 euroa kuukaudessa.

Reijo Hukkanen

Oululaisille kuvataitelijoille Reijo Hukkaselle ja Veikko Törmäselle on myönnetty valtion taitelijaeläke. Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1 226,82 euroa kuukaudessa. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuus ja toimeentulo.

Kaikkiaan opetusministeriö myönsi eri taiteenalojen edustajille 45 uutta taiteilijaeläkettä. Täysi eläke myönnettiin 25:lle ja osaeläke tai osaeläkkeen korotus 20 taiteilijalle. Hakijoita oli tänä vuonna 507. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin viime vuoden lopussa 1038 taiteilijalle.

Lähteet: YLE Oulu