Jonkka: EU-tiedot viipymättä eduskunnalle

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on puuttunut siihen, että hallitus ei aina toimita eduskunnalle EU-asioihin liittyviä kirjelmiä riittävän nopeasti.

talous

Oikeuskanslerinvirasto aloitti EU-kirjelmien kulun seuraamisen viime kesänä. Ministeriöt kertoivat viivytysten syyksi muun muassa henkilövaihdokset, sairauspoissaolot ja riittämättömät henkilöresurssit.

Jonkka muistuttaa, että ministeriön on välittömästi tiedon saatuaan selvitettävä, onko säädösehdotus saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Tiedonanto ei saa viivästyä esimerkiksi siitä syystä, että hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa asiaan, vaan kanta voidaan ilmoittaa myös jälkikäteen.

Lähteet: YLE Uutiset