1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suomi on kieltämässä fosfaattipesuaineet

Hallitus on valmistelemassa fosfaattia sisältävien pesuaineiden myyntikieltoa. Hallituksen pyrkimyksenä on kieltää pesuaineet reilun kolmen vuoden kuluttua. Samalla yritetään vaikuttaa koko EU:n kattavaan fosfaattipesuaineiden kieltoon.

Myyntikielto on osa hallituksen julkistamaa Itämeri-selontekoa, jonka tarkoituksena on muun muassa parantaa meren ympristön tilaa.

Pesuaineiden valinnalla on erityisesti merkitystä taajamien ulkopuolella. Myös taajamissa fosforin kieltäminen alentaa tuntuvasti jätevedenpuhdistuksen kustannuksia. Pesuaineiden fosfori-alkuaine rehevöittää etenkin sisävesiä, mutta sillä on vaikutusta myös Itämeren rehevöitymiseen. Haja-asutusalueiden fosforikuormituksen osuus on reilut kymmenen prosenttia kaikesta ravinnekuormituksesta. Yksi merkittävä fosforin lähde ovat lukuisat rantojen vapaa-ajanasunnot.

Fosfaattia sisältävien pyykinpesuaineiden myynti on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Erityisen paljon fosforia sisältävät halvemmat pesupulverit ovat kadonneet lähes kokonaan Suomen markkinoilta. Fosfaattipesuaineiden markkinaosuus on tippunut arvioiden mukaan muutamaan kymmeneen prosenttiin.

WWF:n selvityksen mukaan viimeisen vuoden aikana fosfaatittomien pesupulvereiden määrä markkinoilla vaikuttaa kaksinkertaistuneen viimeisen vuoden aikana.

- On vain ajanhukkaa viivyttää myyntikieltoa vielä vuosilla eteenpäin. Kun Ruotsi kielsi pesuaineet reilu vuosi sitten, kesti puoli vuotta kun teollisuus oli sopeutunut uuteen tilanteeseen, vertaa WWF:n meriasiantuntija Sampsa Vilhunen.

Viime vuonna suurin osa pesuaineista sisälsi WWF:n selvityksen mukaan fosforia. Nestemäiset pesuaineet sisältävät vain vähän fosforia. WWF:n selvitysten mukaan fosfaatittomien pesuaineiden pakkausmerkinnät ovat parantuneet vuoden sisällä. Markkinoille on tullut lisäää myös fosfaatittomia konetiskiaineita.

Itämeren maista Ruotsin lisäksi Saksa on kieltänyt fosfaattipesuaineet. Fosfaattipesuaineiden osuus koko Itämeren ravinnepäästöistä on kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttiin. Risteilijoiden ja muiden laivojen avovesille laskemat jätevedet ovat vain murto-osa tästä määrästä. Suurin osa päästöistä tulee Puolasta, Baltian maista ja Venäjältä.

Hallituksen tavoitteena on selvittää EU:n sisällä fosforipesuaineiden myyntikiellon mahdollisuuksia. Itämeren alueella hallituksen tavoitteena on edesauttaa nopealla aikataululla fosfaatittomien tai vähän fosfaattia sisältäviä pesuaineiden yleistymistä. .