1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Lentoyhtiöt sitoutuivat pysäyttämään päästöjen kasvun

Maailman lentoyhtiöt ovat sitoutuneet tavoitteeseen, jonka mukaan lentoliikenteen ilmastopäästöt eivät vuoden 2020 jälkeen enää kasva, sanoo Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n puheenjohtaja Giovanni Bisignani.

Hänen mukaansa lentomatkailun kysyntä tulee kasvamaan, mutta ilmailun hiilidioksidipäästöt eivät enää saa kasvaa tai kasvu kompensoidaan muilla keinoin.

Lentoyhtiöiden on jatkossa lennettävä tehokkaammin, öljy-yhtiöiden on tuotettava ympäristöystävällisiä polttoaineita ja lentoyhtiöiden on päästävä mukaan hiilidioksidin päästökauppaan, Bisignani vaati.

Hän arvioi lentoliikenteen päästöjen vähenevän tänä vuonna seitsemän prosenttia viime vuoteen verrattuna. Laskusta viisi prosenttiyksikköä oli seurausta talouslamasta ja kaksi prosenttiyksikköä yhtiöiden toimista päästöjen vähentämiseksi.