Hampaiden oikomishoidon ammattilaiset kokoontuvat Helsingissä

Kansainvälinen oikomishoidon kongressiin Helsinkiin kokoontuu 1 500 erikoishammaslääkäriä eri puolilta maailmaa. Keskiviikkona alkavassa kongressissa esitellään muun muassa huuli- ja suulakihalkion hoitoa Suomessa.

Huuli- ja suulakihalkiolasten hoito on keskitetty Suomessa Töölön sairaalan huulisuulakihalkiokeskukseen. Suomalaiset hoitotulokset huuli- ja suulakihalkioiden hoidossa ovat Euroopan huippua.

Huuli- ja suulakihalkioiden hoitotiimiin kuuluu oikomishoidon erikoishammaslääkärin lisäksi plastiikkakirurgi, korvalääkäri ja foniatrilääkäri. Kuntoutusta toteutetaan koko kasvuiän ajan ja viimeiset toimenpiteet ajoittuvat aikuisuuden kynnykselle.

Kongressissa on lisäksi tarjolla uutta tutkimustietoa, sillä 600 tutkimusryhmää esittelee alan tutkimusryötä esitelmien ja poster-julisteiden avulla. Erikoislääkäreillä on myös mahdollisuus opetella käytännössä harjoitusleukojen ja keinotekoisen luun avulla mini-implanttien käyttöä.