1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hoitajien vaivat vähenivät riskikartoituksella

Varsinais-Suomessa ja Lappeenrannassa on saatu hyviä kokemuksia hankkeessa, jossa on haettu tapoja vähentää hoitotyöntekijöiden fyysistä kuormitusta.

Kuva: YLE / Lounais-Suomen uutiset

Työterveyslaitoksen johtamassa hankkeessa kehitettiin vanhustenhuollon fyysisten riskien hallintaa. Tutkimustyötä tehtiin vuoden aikana seitsemässä vanhustenhuollon yksikössä Varsinais-Suomessa ja viidessä yksikössä Lappeenrannan seudulla.

Hankkeen alussa selvitettiin kyselyllä hoitajien hyvinvointiin liittyviä asioista ja organisaation turvallisuuskulttuuria. Tämän jälkeen hoitohenkilökunta laati yhteistyössä työsuojeluhenkilöstön kanssa uusia toimintamalleja fyysisten riskien karttamiseksi.

Laitoksiin hankittiin muun muassa nostolaitteita ja apuvälineitä raskaimpiin potilassiirtoihin. Lisäksi tutkimuksen pohjalta laadittiin uusia potilaiden siirto- ja avustamiskäytäntöjä.

Tulosten mukaan nostimet ovat myös potilaiden kannalta miellyttävämpi vaihtoehto kuin käsivoimin tehdyt nostot. Erityisesti seisomanojanostimen käyttö on usein potilaalle kuntouttavampaa kuin kahden hoitajan tekemä avustus.

Hankevuoden tulokset ovat Työterveyslaitoksen mukaan lupaavia, sillä jo yhden vuoden seurannassa havaittiin hoitajien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen vähentyneen.

Hoitotyöntekijöiden niska-hartiavaivat ja olkapäävaivat vähenivät noin 10 prosenttiyksiköllä.

Työterveyslaitos laatii hankevuodesta opaskirjasen, jotta myös muiden vanhustenhuollon yksiköiden olisi sen avulla helpompi lähteä toimiin. Kirja julkaistaan syksyllä 2009.