Hoitajien vaivat vähenevät työtapojen muutoksilla

Vanhustenhoidon osastoilla työskentelevien hoitajien fyysisiä vaivoja on kyetty vähentämään Työterveyslaitoksen johtamassa kehittämishankkeessa. Mukana oli hoitoyksiköitä myös Etelä-Karjalasta.

sairaanhoitajat
hoitaja puhelimessa
YLE

Mukana oli yhteensä viisi hoitoyksikköä Imatralta, Lappeenrannasta, Luumäeltä ja Taipalsaarelta. Aluksi hoitajien hyvinvointi ja työn fyysiset riskit kartoitettiin. Kehitetyn mallin pohjalta ideoita vietiin käytäntöön ja hankittiin mm. apuvälineitä raskaimpiin potilassiirtoihin.

Jo tutkimusvuoden aikana hoitajien kokema fyysinen kuormitus pieneni. Samoin niska-,hartia- ja olkapäävaivat vähenivät 10 prosenttia. Riskien hallintamallista julkaistaan syksyllä opaskirjanen.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala