1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Hallitukselta lievennys ympäristösäädöksiin

Hallitus on hyväksynyt ympäristönsuojelulain muutoksen, jonka seurauksena osa yrityksistä ei enää tarvitse ympäristöön vaikuttavaan toimintaansa erillistä lupaa. Lainmuutoksen tarkoituksena on tehostaa viranomaisten toimintaa ja helpottaa sopeutumista valtion tuottavuusohjelman sisältämiin henkilöstövähennyksiin.

Lakimuutos koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on käytössään asfalttiasemia tai polttonesteiden jakeluasemia sekä toimintaa, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi mukana ovat kaikki alle 20 megawatin lämpöä tai sähköä tuottavat voimalaitokset sekä ne 20 - 50 megawatin voimalaitokset, jotka käyttävät kaasua tai öljyä polttoaineena.

Luvanvaraisina säilyvät ne laitokset, jotka sijaitsevat aroilla alueilla, kuten pohjavesi- tai Natura-kohteiden läheisyydessä.

Kyseessä olevat laitokset eivät tarvisisi erillistä lupaa, vaan niitä varten luodaan ympäristöhallintoon erillinen säädöstö, jonka puitteissa ne voisivat toimia.

Aiemmin nämä laitokset ovat saaneet ympäristölupansa kunnan viranomaisilta. Nyt luvanhaku poistuu, mutta kunnille jää jälkikäteinen valvontavastuu.

Hallitus arvelee, että jälkivalvonta työllistää viranomaisia vähemmän kuin lupien valvonta, joten uudistus säästää työtä. Tämän seikan mittaaminen etukäteen on kuitenkin vaikeaa, hallitus myöntää.