Soklin vastustajat järjestäytymässä

Savukoskelainen Marjatta Pulska sanoo, että järjestäytynyttä liikettä tarvitaan tuomaan esiin haittoja, joita Soklin kaivos toisi mukanaan. Pulskan mukaan porotalouden ja luontaistalouden harjoittajat tarvitsevat tukea vastustaessaan Soklin kaivoshanketta.

Soklin kaivos

- Sokli on aiheuttaa poroelinkeinolle. Meidän eli Kemin-Sompion poroisäntä on tuonut esille monta kertaa, että jos sinne Sokliin rautatie tehdään, niin se on katastrofi porotaloudelle. Porot ei pysty siellä palkimaan niinkuin niiden pitäisi.

Savukoskelainen porotilan emäntä Marjatta Pulska on huolissaan myös alueen matkailusta, joka kärsisi myös kaivostoiminnasta.

-Alueella on erämatkailua ja kalastusta. Jos nekin menetetään niin se on iso juttu.

Soklissa myös uraania

Pulska muistuttaa, että Soklin fosforikaivoksesta puhuttaessa ei muisteta, että toiminta toisi mukanaan myös uraanin hyödyntämisen. Pulska pelkää radioaktiivisten aineiden leviävän luontoon.

- Esimerkiksi Kanadassa maailman turvallisimmaksi mainostettu uraanikaivos tulvi yli vuonna 2007 ja tätä samaa pelkään myös Soklin kohdalla.

Soklin vastustajat kokoontuvat ensi lauantaina perustamaan Sokli Erämaaksi -liikettä Savukoskelle. Marjatta Pulskan mukaan liike tulee todennäköisesti toimimaan alussa yhdistysten ja asiasta kiinnostuneiden henkilöiden löyhänä yhteenliittymänä. Liike aikoo tiedottaa toiminnastaan internetissä, sähköpostituslistoilla ja tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa.

Lähteet: YLE Lappi/Maiju Saijets