Kilpailijat arvostelevat YLElle kaavailtua mediamaksua

YLEn rahoitusta pohtineen työryhmän ehdotus mediamaksusta ja Yleisradion tehtävästä herättävät ristiriitaisia näkemyksiä. Kilpailijoiden mielestä Yleisradiolla on mahdollisuus tulevan mediamaksun turvin kilpailla kaupallisilla mediamarkkinoilla.

Kotimaa

MTV MEDIAN mukaan Yleisradion täyden palvelun tehtävät tulee määritellä sellaisiksi, joihin kaupalliset toimijat eivät liiketoiminnallisista syistä pysty. Mediamaksun sijasta pitäisi puhua YLE-verosta tai YLE-maksusta, jotka selventävät kansalaisille, että rahoitus on ainoastaan Yleisradiota varten.

Sanomalehtien liitto on sitä mieltä, että jos Yleisradio panostaa voimakkaasti valtion tuella verkkotoimintaan, se vääristää kilpailua.

Alma Media esittää, että julkista palvelua ohjaamaan ja valvomaan tarvitaan Yleisradiosta riippumaton elin. Julkista palvelua on arvioitava paitsi yleisen edun, myös palvelun markkinavaikutusten kannalta.

Viestinnän keskusliiton mielestä mediamaksu ei ota huomioon kansalaisten maksukykyä ja kohtelee erilaisia asuntokuntia eriarvoisesti.

Journalistiliiton kannalta keskeistä on löytää ratkaisu, joka pitkällä aikavälillä turvaa vähintää nykytasoisen Yleisradion toiminnan. Journalistiliiton mielestä uutta nyt ehdotetussa rahoitusmallissa on vain keräystapa. Journalistiliiton mielestä tärkeää on Yleisradion rahoituksen taso, joka on nykyään 415 miljoonaa euroa vuodessa. Journalistiliitolla ei ole kantaa siihen, miten rahoitus kerätään.

Eläkeläiset ry pitää tärkeänä, että julkisia palveluja tarjoavan Yleisradion rahoitus turvataan pysyvästi niin, että palvelut voidaan säilyttää vähintään nykyisellä tasolla. Yhdistyksen mukaan televisio on monille eläkeläisille lähes ainoa ajanviete.

Kannanotot ilmenevät perjantaina julkistetuista, liikenne- ja viestintäministeriölle toimitetuista lausunnoista Yleisradion julkista palvelua ja rahoitusta selvittävän työryhmän ehdotukseen.

Lähteet: YLE Uutiset

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus