1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ympäristökeskukset

Ympäristökeskus jatkaa TBT-tutkimuksia

Pohjois- ja Etelä-Savon ympäristökeskukset jatkavat Varkauden Huruslahden ja sen eteläpuolisen Haukiveden haitta-ainetutkimuksia. Varkauden Huruslahdesta löytyi viime keväänä TBT:tä, eli tributyylitinaa.

ympäristökeskukset

TBT:n epäillään päätyneen järven pohjaan teollisuuden päästöjen mukana. Lisänäytteitä otetaan pohjasedimentistä, vedestä ja kaloista. Nyt selvitetään myös muiden haitta-aineiden, kuten raskasmetallien pitoisuuksia.

Tutkimuksiin osallistuu myös ympäristöhallinnon tutkimusalus Muikku. Korkeista TBT-pitoisuuksista huolimatta alueelle ei ole asetettu käyttörajoituksia vedelle tai kalojen syönnille.

Ensi viikolla alkavissa lisätutkimuksissa tutkitaan Kommilan, Huruslahden, Huruslahden ja Tahkosalmen, Tahkosalmen ja Kuokansalon, sekä Kuokansalon ja Tuunaanselän väliset alueet.

Uusilla tutkimuksilla täydennetään nykyistä tutkimusaineistoa. Aineistosta tehdään myös riskiarviointi haitta-ainepitoisuuksien vaikutuksista. Arvioinnin pohjalta tehdään riskienhallintasuunnitelma aineiden haittavaikutusten riskien pienentämiseksi.

Ympäristökeskukset ovat antaneet alueelle ruoppausohjeet, joilla pyritään ehkäisemään TBT:n leviäminen vesistössä.

Lähteet: YLE Savo

Lue seuraavaksi