Liettuassa päätettiin uusista säästötoimista

Liettuan hallitus on päättänyt uusista tiukoista säästötoimista talouskriisin taltuttamiseksi. Pääministeri Andrius Kubiliuksen mukaan vanhaimpainlomalla maksettava raha puolittuu ja julkisen alan palkkoja leikataan 10 prosenttia.

Ulkomaat

Lisäksi hallitus kaavailee arvonlisäveron nostamista19:stä 21 prosenttiin. Kubiliuksen mukaan säästötoimilla Liettuan budjettivajetta voitaisiin supistaa noin miljardilla litillä eli noin 290 miljoonalla eurolla. Esitykset on vielä siunattava Liettuan parlamentissa

- Ilman säästötoimia budjettivajeemme nousee ensi vuonna 8-10 prosenttiin, pääministeri sanoi.

Euroopan Unionin jäsenmailleen asettamien vaatimusten mukaan budjettivaje saisi olla korkeintaan 3 prosenttia vuosittaisesta kansatuotteesta. Tosin kaikki nykyisetkään EU-maat eivät ole pystyneet pitämään tai halunneet pitää budjettivajettaan kurissa.

Liettuan pääministeri uskoo, että liittyminen euroalueeseen voisi auttaa Liettuaa selviämään talouskriisistä. Hänen mukaansa hallitus tekee kaikkensa, jotta Liettua voisi ottaa käyttöön euron vuonna 2011.

Lähteet: BNS, AFP