1. yle.fi
  2. Uutiset

Eduskunta hyväksyi hallituksen ilmastotoimet

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

talous

Vasemmistoliiton lisäydinvoiman vastainen kannanotto sai osan kansanedustajista taakseen. Suurin osa kuitenkin äänesti ydinvoiman sijasta hallituksen luottamuksesta ilmastotoimissa. Lisäydinvoiman vastainen kannanotto kaatui äänin 138-32.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä hallituksen lähtökohta tuottaa lisäenergiaa rakentamalla lisäydinvoimaa ei ole oikea tapa hillitä ilmastonmuutosta.Vasemmistoliiton mielestä hallitus onkin epäonnistunut ilmasto- ja energiapolitiikassaan.

Äänestyksen luonne epäselvä

Osa kansanedustajista katsoi, että kannanoton taakse asettuminen merkitsi epäluottamusta halllitukselle. He äänestivät vasemmisto-oikeisto-jaon mukaisesti kun vastassa oli kristillisdemokrattien ydinvoimamyönteiseksi tulkittu kannanotto.

Osalle kansanedustajista äänestys oli kuitenkin jo selkeä kannanotto lisäydinvoiman puolesta tai sitä vastaan ja he äänestivät sen mukaisesti. Neljä sosiaalidemokraattien edustajaa äänesti tyhjää.

Eduskunnan hyväksymässä hallituksen strategiassa todetaan, että sähköenergian riittävyyden kannalta tarvitaan jo nykyisen hallituskauden aikana periatepäätös ydinvoiman lisärakentamisesta. Ydinvoiman lisärakentamisen sallimisesta päättää eduskunta. Lisäydinvoiman rakentamista valmistelee kolme yhtiötä.

Vesivoimasta ei uusia linjauksia

Ilmastotoimien yhteydessä käytiin myös keskustelua vesivoiman lisärakentamisesta. Hallituksen selonteossa ei mainita lainkaan Kollajan allashanketta. Selontekoon on myös kirjattu, että vesilakia ei uusita tällä vaalikaudella siten, että Vuotos rakennettaisiin.

Eduskunta totesi, että vesivoimarakentamisen liittyvien lakien mahdollista muuttamista arvioidaan seuraavissa hallituneuvotteluissa. Nykyinen vesilaki ei mahdollista Vuotoksen rakentamista ja Kollajan rakentamisen estää koskiensuojelulaki.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki totesi eduskuntakeskustelussa, että selonteko ei sisällä vesirakentamisen osalta mitään uutta.Osa kansanedustajista peräsi lakien muuttamista sovittua nopeammin allashankkeiden toteuttamiseksi.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi