1. yle.fi
  2. Uutiset

Käsiaseiden saatavuutta tiukennetaan

Hallitus esittää, että käsiaseen voisi jatkossa saada vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut ampumista vähintään kaksi vuotta seuran jäsenenä.

Kotimaan uutiset
Puoliautomaattinen Glock 21 -pistooli miehen käsissä
AP Graphics Bank

Hallitus päätti torstaina ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisen sisällöstä. Lain koskemia käsiaseita ovat pistoolit, pienpistoolit, revolverit ja pienoisrevolverit.

Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupaa ehdotetaan myönnettävän jatkossa enintään viideksi vuodeksi. Luvan haltijan olisi toimitettava aina viiden vuoden välein lupaviranomaiselle esimerkiksi ampuma-asekouluttajan antama todistus aktiivisesta ampumaharrastuksesta.

Yleinen ikäraja ampuma-aseen hankintaan olisi jatkossa 18 vuotta. 15-vuotias voisi kuitenkin saada huoltajan suostumuksella rinnakkaisluvan haulikkoon, kivääriin, pienoiskivääriin tai yhdistelmäaseeseen.

Hakijan soveltuvuus tarkempaan syyniin

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi tulevaisuudessa oikeus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka ei hänen mielestään olisi sopiva aseen omistajaksi. Poliisi voisi ilmoituksen perusteella pyytää luvanhaltijalta tai -hakijalta lisäselvityksiä, joiden avulla tarkistaa luvan edellytykset.

Myös poliisin mahdollisuutta saada tietoja luvan hakijasta ja -haltijasta soveltuvuuden arviointia varten lisättäisiin. Poliisi voisi saada tietoja esimerkiski asevelvollisen palveluksesta. Aseen hakijan tai haltijan suostumuksella voitaisiin poliisille toimittaa myös henkilöä koskevia terveystietoja.

Hakijoiden soveltuvuuden aiempaa tarkempi testaaminen aiheuttaa lisäkuluja poliisille, jonka vuoksi aseen hankkimis- ja hallussapitolupa nousee entisestä 32 eurosta jopa 68 euroon.

Muutoksia mahdollisesti myös vanhojen lupien tarkistamiseen

Valtioneuvosto tarkastelee myös muita ampuma-aselainsäädännön uudistamistarpeita. Lain uudistamisen toisessa vaiheessa selvitetään muun muassa voimassolevien vanhojen aselupien uudelleentarkastelua sekä aseiden säilytystä koskevan lainsäädännön uudistamistarpeita.

Samalla selvitetään mahdollisuuksia kieltää sellaiset yksittäiset puoliautomaattiset käsiaseet ja isokaliiperiset revolverit, jotka eivät sovellu ampumaurheilukäyttöön.

Lain uudistamisella pyritään lisäämään aseturvallisuutta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle 26.kesäkuuta. Ampuma-aselain muutosehdotukset esitetään tulevaksi voimaan aikaisintaan maaliskuun alussa 2010.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi